اعلان داوطلبی Hardware Equipment for Software of innovation and Technology Directorate

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

(وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  

Hardware Equipment for Software of innovation and Technology Directorate اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز (5  شنبه ) مورخ       19/  02 /1398 (در صورت وقوع رخصتی آفر گشایی به روز اول رسمیات بعد ازرخصتی صورت خواهد گرفت) به دفتر ریاست تدارکات   منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد.و همچنان شرطنامه رااز طریق ویب سایت تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF  و ویب سایت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF    دریافت نمایند .وهمچنان داوطلبان میتوانند ازطریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل 14 اخذ نمایند.

تضمین آفر را به شکل ضمانت بانکی  به مبلغ(1350 سیزده صدو پنجاه دالر آمریکایی ) بوده و در آغاز جلسه اخذ میگردد جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز  (5 شنبه  ) مورخ   19 /02 /1398 دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله تدویر میگردد.)

قابل ذکر است که پول حق الشاعه اعلان از نزد محترم محمددیدار خزانه  داراخذ البته آویز ها و کتنگ اعلان را رسما به این اداره تسلیم خواهند نمود.

با احترام

Documents

hardware_equipment_for_software_of_innovation_and_technology_directory-1.pdf

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ - ۱۳:۴۰ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و خریداری کتب درسی انستیتوت تکنالوژی و مخابراتی

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  کتب درسی  انستیتوت تکنالوژی  و مخابراتی اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۶ Kabul
Background image

در رابطه به اطلاعیه عام پروژه دیزاین سوم اداره آسان خدمت در خیر خانه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه دیزاین سوم اداره آسان خدمت در خیر . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱ - ۱۲:۳۶ Kabul
Background image

Assessment of Current Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT) اعلان داوطلبی پروژه

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  Assessment of Current Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT) اشتراک . . .

بازگشت به داوطلبی ها