اعلان داوطلبی باز بین المللی پروژه اجناس و تجهیزات نیکسا

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

(وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک نصب و تجهیزات برای تبادله انرنت (نیکسا)  اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز  (شنبه ) مورخ          23/  2 /2019 به دفتر ریاست تدارکات   منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد.و همچنان شرطنامه رااز طریق ویب سایت تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF  و ویب سایت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF    دریافت نمایند .وهمچنان داوطلبان میتوانند ازطریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل 14 اخذ نمایند.

تضمین آفر را به شکل ضمانت بانکی  به مبلغ هفت هزار دالر   (7,000) دالر آمریکایی  بوده و در آغاز جلسه اخذ میگردد جلسه آفر گشایی به 10:00 بجه قبل ازظهر روز  (شنبه ) مورخ          23/  2 /2019 به دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله تدویر میگردد.)

قابل ذکر است که پول حق الشاعه اعلان از نزد محترم محمددیدار خزانه  داراخذ البته آویز ها و کتنگ اعلان را رسما به این اداره تسلیم خواهند نمود.

با احترام

Documents

nixa2.pdf
tdyl_shmarh_1_shrtn.pdf
pre_bid_meetingnixa2.pdf

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۳:۴۸ کابل
Background image

پروژه تجهیزاتProcurement of WiMAX Upgrade

داوطلبان میتواننداسناد داوطلبی پروژه مذکور را از ویب سایتwww.ageops.net بدست بیاورند. در صورت کدام مشکل، با ارسال ایمیل به آدرس : Nasir.mohammadi@npa.gov.af و کاپی به wais.rahimi . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۹:۴۲ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی 29 قلم اجناس برق وزارت مخابرات و تکنالوژِی معلوماتی

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  29 قلم اجناس برق اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۶:۲۷ Kabul
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد 3 قلم Procurement of Afghanistan root certificate authority

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی پروژه  3 قلم  Procurement of Afghanistan root certificate authority   . . .

بازگشت به داوطلبی ها