اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

k.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، پروژه Procurement of Microwave National Backbone Ring Survey مربوطه شرکت مخابراتی افغان تيلی کام را به شرکت فاستر انفرستکچر سرويس دارنده جواز شماره (I-11383)، واقع وزير محمد اکبر، مرکز کابل، به قيمت مجموع به مبلغ   4,000,000.00 (چهار ميليون) افغاني  اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي وحکمي که هر گونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور کتبي توأم با دلايل آن به آمريت  تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تيلي کام وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر وطي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۰:۳۷ کابل
Background image

خريداری سيم هوائی به مقدار پنجا (50) درم برای MDF های مرکز و ولايات

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه خريداری سيم هوائی به مقدار پنجا (50) درم برای MDF . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۰:۱۲ کابل
Background image

تهيه و تدارک روغنيات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکز و زون هاي هفت گانه مورد ضرورت سال مالي 1398

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي تهيه و تدارک روغنيات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکز و . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۲ - ۸:۱۹ کابل
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، پروژه

بازگشت به داوطلبی ها