ستراتیژی سه ساله زیربنای شبکۀ فایبر نوری افغانستان اجرایی گردید

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

ستراتیژی سه ساله زیربنای شبکۀ فایبر نوری افغانستان اجرایی گردید.

تاریخ: پنجشنبه، 29/1/1398 هـ ش

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی استراتیژی سه ساله توسعه زیربنای شبکۀ ملی فایبر نوری افغانستان را تدوین نمود که اهداف اساسی آن؛ مبدل نمودن افغانستان به معبر ترانزیت معلومات در منطقه ، گسترش دسترسی سرتاسری به خدمات تکنالوژی معلوماتی در سکتور های تعلیمی، تحصیلی، صحی و اجتماعی و ایجاد زیربنا ها برای اتصال شهروندان به شبکه فایبر نوری می باشد.

این ستراتیژی بعد از مطالعه دقیق توسط کمیته زیربناو دریافت نقاط نظر جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اجرایی گردید که یک گام مثبت در راستای بهبود زیربنای فایبر نوری در کشور و انکشاف این شبکه می باشد که نه تنها در بخش تکمیل حلقه فایبر نوری کشور بلکه تمام نیازمندیهای کشور را از این بخش مرفوع می سازد.

شبکه های فایبر نوری بنابر داشتن ظرفیت بالا ، بهترین گزینه برای تقویت اتصالات محسوب می گردد. خوشبختانه شبکه ملی فایبر نوری افغانستان به طول 4700 کیلو متر توسعه یافته و 25 ولایت کشور را باهم وصل نموده است. برعلاوه ، شبکه ملی فایبرنوری افغانستان با کشور های ایران، ازبیکستان، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان وصل گردیده است.

ستراتیژی توسعه شبکه فایبرنوری مسیر توسعه شبکه ملی را در ابعاد ملی و منطقوی تحت پوشش قرار داده و انتظار میروداینکه طی سه سال آینده (1398-1400) زیربنای گسترش خدمات تکنالوژی معلوماتی در سرتاسر کشور توسعه و تقویت یافته، با اتصال ولسوالی ها به مراکز ولایات ، اتصال مکاتب ، پوهنتونها ، مراکز صحی و تجاری سهولتهای زیادی برای شهریان فراهم گردد.

تقویت اتصالات منطقوی به هدف مبدل نمودن افغانستان به معبرترانزیت معلومات یکی از اهداف مهم این ستراتیژیست. با تطبیق این ستراتیژی شبکه ملی فایبرنوری افغانستان از مسیر راه ابریشم به کشورهای تاجکستان – قرغزستان و چین وصل گردیده و از طریق خط فایبرنوری دهلیزواخان به شبکه فایبرنوری جمهوری مردم چین بصورت مستقیم وصل میگردد. در کنار آن در نظر است شبکه فایبرنوری ملی افغانستان از مسیر راه لاجورد (ترکمنستان – آذربایجان – کشورهای اروپایی) به شبکه آذربایجان وصل گردد که با این حال مسیر ترانزیت معلومات از کشورهای اروپایی به جمهوری مردم چین از طریق افغانستان فراهم میگردد. برعلاوه زمینه ترانزیت معلومات از آذربایجان به کشورهای جنوب آسیا و برعکس ان نیز فراهم کرده میشود. اتصال شبکه ملی فایبرنوری به بندر چابهار اتصالات منطقوی را بیشتر از پیش تقویت نموده زمینه ترانزیت معلومات از کشورهای خلیج به اروپا و کشورهای آسیای دور و برعکس ان را فراهم مینماید.

ایجاد مسیرهای متذکره سبب تقلیل فاصله گردیده و متناسباً تقلیل هزینه اخذ وارسال معلومات گردیده و فرصتهای زیادی را برای کشورهای منطقه فراهم مینماید.

با مبدل نمودن افغانستان به مسیرترانزیت معلومات در منطقه ، افغانستان عواید قابل ملاحظه ای را دریافت خواهد نمود ، در کنار آنکه همکاری های منطقوی تقویت یافته فرصتهای همکاری متقابل بین کشور ها گسترش خواهد یافت.

ستراتیژی توسعه شبکه ملی فایبرنوری با سنجش امکانات تطبیقی ، از جانب متخصصین افغان طرح و تدوین گردیده و انتظار برده میشود اینکه به یاری ایزد لایزال طی سه سال آینده تمامی اهداف این ستراتیژی دستیاب گردد.

همچنان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد اینکه تا سه سال آینده 9 ولایت باقی مانده ، ۱۵۱ ولسوالی، ۲۰۰۰ مکتب، تمامی مراکز تحصیلات عالی ، ادارات دولتی، شفاخانه ها، دفاتر افغان پُست و شهر کهای بزرگ را به شبکه ملی فایبرنوری وصل نموده و شبکه مصئون دولتی (Intranet) را نیز ایجاد نماید.

وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی راهکار تطبیقی این ستراتیژی را نیز تدوین نموده و از آغاز سال 1398 هجری شمسی کار عملی سازی آنرا آغاز و با درنظرداشت جدول زمان بندی از تطبیق این ستراتیژی در عمل توسط رهبری وزارت نظارت میگردد.