تهیه و تدارک ۳۵ لینک هواوی مایکروویف تحت عنوان دو پروژه (HW 23 Links + P2P Spare Parts) و(HW 12 Links + P2P Spare Parts)

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا پروژه  تهیه و تدارک ۳۵ لینک هواوی مایکروویف  درج شده در جدول ذیل را با استفاده از روش توزیع آفر طی مراحل نماید.

از داوطلبان محترم که توانایی تهیه و تدارک  نیازمندی ذیل را داشته باشند، ذریعه ایمیل هذا صمیمانه تقاضا بعمل می آید تا غرض اخذ آفر پروژه متذکره به شرکت مخابراتی افغان تیلی کام تشریف آورده ممنون سازید.

آدرس و تاریخ توزیع آفر نرخ گیری :

تاریخ توزیع آفر به روز پنجشنبه ۱۶ حمل ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر  صالون کنفرانس شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ، تعمیر پوست و پارسل ، منزل چهار ، وزارت مخابرات و تکنالوژی و معلوماتی ، محمد جان خان ، کابل - افغانستان.

در صورت کدام مشکل با شماره ذیل در تماس شوید 3600020210 

 

له هغه حقیقی یا حکمی اشخاصو څخه جدی غوښتنه کیږی که چیر ته ذکر شوی اجناس/خدمات نشی تهیه کولی د تدارکاتی پروسی د مختل کولو لپاره د پروسه کی ګدون نه کوی.

 

HW 23 Links + P2P Spare Parts

2954

HW MW Link 18GHz OMT 0.6m with WM Supporter 1M Complete Link

 

8

HW MW Link 15GHz OMT 0.6m with WM supporter 1M Complete Link

 

5

HW MW Link 0.3m XMC2 or XMC3 (18G, 23G, 28G) Complete Link

 

10

Twisted Flexible Waveguide 10GHz

 

4

Twisted Flexible Waveguide 13GHz

 

4

Hybrid Coupler 13GHz Model C18U06RRC

 

4

Huawei Optix RTN 905/950 2IF with (Power connector and Power cable)

 

25

Accessories (Waterproof small and large size 2 pcs,IF grounding Kit 2 PCS , Cable Ties, 1 pocket Rubber Tape block, read and Yalow

 

100

HW ODU 15GHz TH/L

 

8

Cat6 Built – in Patch Cards Original (0.3M(150 Ea) 0.5M (200Ea) 1M (150Ea) 2M (100Ea) 5M (100Ea) 7M (50Ea) 10M (150Ea) 15M (50Ea) 30M (20Ea)

 

 

MW Antenna Droom + Accessories for 1.8M Dishes

 

3

ZTE Antenna LNB for 23G_1.8

 

3

 

HW 12 Links + P2P Spare Parts

2953

HW MW Link 23GHz OMT 0.6m with WM supporter 1m Complete Link

 

6

HW MW Link 18GHz OMT 0.6m with WM Supporter 1m Complete Link

 

6

RTN 950 with 4ISV3 Board Fan board and power cable with connector

 

10

HW_ISV3_Board

 

50

SANTAK Robust series UPS 1KVA

 

40

2U AC/DC Converter (V5.0-100/240V, 2 Source output 53.5 with 3000W

 

30

Roof Mount Pole (4” Gi Pipe with 12mm base Plate 50*50) 2-6m 1.5m partition section

 

40

Tension Cable 4mm

 

900

Tension Cable Hook

 

400

Tension Cable Hose Clamp with Lock Nuts

 

1000

RTN XMC 10G-2 (10480-10650) Spacing 350 TX Hight Sub Band A

 

6

RTN XMC 10G-2 (10130-10300) Spacing 350 TX Low Sub Band A

 

6

RTN XMC 13G-2 (13129-13248) Spacing 350 TX Hight Sub Band B

 

6

RTN XMC 13G-2 (12863-12982) Spacing 350 TX Low Sub Band B

 

6

 

 

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۸:۲۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی

پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی اشتراک نموده و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و دفاتر تعمیر ۱۸ منزله

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت تجارتی خالد عمر...

بازگشت به داوطلبی ها