ترمیم اساسی 28 پایه جنراتور و ترمیم اساسی 8 پایه انجن جنراتور را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت مديريت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا پروژه  ترمیم اساسی 28 پایه جنراتور و ترمیم اساسی 8 پایه انجن جنراتور  را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

شرکت های که توانایی ترمیم اساسی جنراتورها و انجن جنراتور های متذکره را داشته باشند در استعلام های نرخ گیری و مشخصات آن قيمت خويش را ارائه داشته و استعلام متذکره را طور سربسته الی روز یکشنبه مورخ 16/11/1401 که مصادف ميشود به 5/02/2023 ساعت 02:45 بعد از ظهر به دفتر مديريت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم تسليم نمايند.

 

نوت : شرکت های که سابقه کاری و تجربه کاری (ورکشاپ ترمیمات جنراتور ها دارد) ترجیح داده میشود

Documents

استعلام نرخگیری برای پروژه متذکره
مشخصات تخنیکی پروژه

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۲ - ۱۵:۴۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی باردوم پروژه تهیه لابراتوار تحقیق جرایم سایبری و آسیب شناسی سایبری وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه تهیه لابراتوار تحقیق جرایم سایبری و آسیب شناسی سایبری...

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۲ - ۱۴:۵۵ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک SFP ، کمره های امنیتي، ماشین شستشو، بطری تستر

تهیه و تدارک SFP ، کمره های امنیتي، ماشین شستشو، بطری تستر

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۷/۱۱ - ۱۵:۵ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک یک سیت موبایل و چاپ کتاب فارم رسید تادیات

تهیه و تدارک یک سیت موبایل و چاپ کتاب فارم رسید تادیات

بازگشت به داوطلبی ها