ترمیم اساسی 28 پایه جنراتور و ترمیم اساسی 8 پایه انجن جنراتور را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت مديريت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا پروژه  ترمیم اساسی 28 پایه جنراتور و ترمیم اساسی 8 پایه انجن جنراتور  را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

شرکت های که توانایی ترمیم اساسی جنراتورها و انجن جنراتور های متذکره را داشته باشند در استعلام های نرخ گیری و مشخصات آن قيمت خويش را ارائه داشته و استعلام متذکره را طور سربسته الی روز یکشنبه مورخ 16/11/1401 که مصادف ميشود به 5/02/2023 ساعت 02:45 بعد از ظهر به دفتر مديريت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم تسليم نمايند.

 

نوت : شرکت های که سابقه کاری و تجربه کاری (ورکشاپ ترمیمات جنراتور ها دارد) ترجیح داده میشود

Documents

استعلام نرخگیری برای پروژه متذکره
مشخصات تخنیکی پروژه

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۲ - ۱۰:۴۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون مرکز

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون مرکز

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ - ۱۷:۳۱ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک پرزه جات مختلف النوع جنراتور ها مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

تهیه و تدارک پرزه جات مختلف النوع جنراتور ها مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ - ۱۵:۳۷
Background image

تهیه و تدارک سیستم نلدوانی گاز آشپزخانه مرکزی جهت پخت پز طعام و نل جستی

تهیه و تدارک سیستم نلدوانی گاز آشپزخانه مرکزی جهت پخت پز طعام و نل جستی

بازگشت به داوطلبی ها