ترمیم اساسی 28 پایه جنراتور و ترمیم اساسی 8 پایه انجن جنراتور را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

karim_tadmin

Publish Date

Closing Date

Location مديريت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا پروژه  ترمیم اساسی 28 پایه جنراتور و ترمیم اساسی 8 پایه انجن جنراتور  را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

شرکت های که توانایی ترمیم اساسی جنراتورها و انجن جنراتور های متذکره را داشته باشند در استعلام های نرخ گیری و مشخصات آن قيمت خويش را ارائه داشته و استعلام متذکره را طور سربسته الی روز یکشنبه مورخ 16/11/1401 که مصادف ميشود به 5/02/2023 ساعت 02:45 بعد از ظهر به دفتر مديريت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم تسليم نمايند.

 

نوت : شرکت های که سابقه کاری و تجربه کاری (ورکشاپ ترمیمات جنراتور ها دارد) ترجیح داده میشود

Documents

استعلام نرخگیری برای پروژه متذکره
مشخصات تخنیکی پروژه

More tenders

Sun, Mar 19 2023 2:04 PM Kabu,Afghan Telecom
Background image

Amendment No.1 PROCUREMENT OF LIVE TEST CALL SERVICES

Amendment No.1PROCUREMENT OF LIVE TEST CALL SERVICES

Mon, Jan 09 2023 9:19 AM Procurement Department, Afghan Telecom Corporation, Post Parcel Building, 4th Floor, Ministry Communication and IT, Mohammad Jan Khan Watt, Kabul – Afghanistan
Background image

Amendment No.4 forty (40) GB Internet Bandwidth through Pakistan Route Chaman, Torkham and Ghulam Khan Borders for backup Services

Amendment No.4 Forty (40) GB Internet Bandwidth through Pakistan Route Chaman, Torkham and

Sun, Jan 01 2023 3:16 PM Address: Kabu,Afghan Telecom
Background image

Amendment No.1 Procurement for supply of New 450 Hybrid MW Links for Salaam Wireless Network

Amendment No.1 Procurement for supply of New 450 Hybrid MW Links for Salaam Wireless Network

Back to tenders