ترمیم اساسی 28 پایه جنراتور و ترمیم اساسی 8 پایه انجن جنراتور را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

karim_tadmin

Publish Date

Closing Date

Location مديريت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا پروژه  ترمیم اساسی 28 پایه جنراتور و ترمیم اساسی 8 پایه انجن جنراتور  را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

شرکت های که توانایی ترمیم اساسی جنراتورها و انجن جنراتور های متذکره را داشته باشند در استعلام های نرخ گیری و مشخصات آن قيمت خويش را ارائه داشته و استعلام متذکره را طور سربسته الی روز یکشنبه مورخ 16/11/1401 که مصادف ميشود به 5/02/2023 ساعت 02:45 بعد از ظهر به دفتر مديريت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم تسليم نمايند.

 

نوت : شرکت های که سابقه کاری و تجربه کاری (ورکشاپ ترمیمات جنراتور ها دارد) ترجیح داده میشود

Documents

استعلام نرخگیری برای پروژه متذکره
مشخصات تخنیکی پروژه

More tenders

Sat, Jun 29 2024 3:33 PM
Background image

NOTICE OF CONTRACT AWARD DECISION

Form #: P-02

 

NOTICE OF CONTRACT AWARD DECISION

 

In accordance with the paragraph (2) of Article 43 of the Procurement Law, it is hereby notified to the public that Afghan Telecom . . .

Wed, May 29 2024 3:37 PM Ministry of Communication and Information Technology, Afghan Telecommunication Corporation (AFTEL), Procurement Directorate, Mohammad Jan Khan Watt, Post Parcel Building, 4th Floor
Background image

Notice Of Contract Award Decision New Billing System for SALAAM Network

Notice Of Contract Award Decision New Billing System for SALAAM Network

Mon, Apr 08 2024 8:40 AM Kabul, Ministry of Telecommunications and IT, Afghan Telecom Telecommunications Company, 4th floor - procurement department
Background image

NOTICE OF PROCUREMENT OF IP- ROUTERS’ EQUIPMENT FOR THE KABUL METRO NETWORK CONTRACT AWARD DECISION

NOTICE OF PROCUREMENT OF IP- ROUTERS’ EQUIPMENT FOR THE KABUL METRO NETWORK CONTRACT AWARD DECISION

Back to tenders