اعلان داوطلبی خریداری انتی وایروس برای شبکه داخلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

نمبر داوطلبی: MCIT/1400/NCB/G-20

نوع قرارداد: بالمقطع

 

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در تهیه پروسه خریداری انتی وایروس برای شبکه داخلی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز (سه شنبه) مؤرخ ۱۴۰۰/۴/۱ به دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمی باشد و همچنان داوطلبان می توانند شرطنامه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF و ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF و  از طریق فلش از مدیریت عمومی تدارکات منزل ۱۴ نیز دریافت و اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی که به مبلغ چهل و نه هزارو سه صدو نود (۴۹۳۹۰) افغانی مطابق مندرج شرطنامه در جلسه آفرگشایی ارایه نمایند.

جلسه آفر گشایی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز سه شنبه مؤرخ ۱۴۰۰/۴/۱ به دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ ، تعمیر ۱۸ منزله تدویر میگردد.

قابل ذکر است که پول حق الشاعه اعلان از نزد محترم محمد دیدار خزانه دار اخذ البته آویز ها و کتنگ اعلان را رسماً به این اداره تسلیم خواهند نمود و همچنین ریاست محترم مالی بعد از محاسبه و کنترول تعداد کلمات نشر شده پول پرداخت می نمایند، قیمت نشر فی کلمه شش (۶) افغانی می باشد.

 

اسنادها:

لینک شرطنامه داوطلبی خریداری انتی وایروس را از اینجا دانلود نمایید

مکتوب اعلان داوطلبی خریداری انتی وایروس

 

با احترام

معصومه خاوری

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۲۲:۵۸ کابل شرکت افغان تیلی کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه تدارک وچاپ استیکر فرنت لایت درهوتل کانتیننتال

تهیه تدارک وچاپ استیکر فرنت لایت درهوتل کانتیننتال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۹ - ۱۵:۱۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه زیربنائی تکنالوژی معلوماتی (ICT Infrastructure) اداره اترا (دو لات)

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۱۵:۲۲ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه وتدارک کمپیوتر لپ تاپ و تجهیز ساختن وسایط نقلیله به سیستم GPS

تهیه وتدارک کمپیوتر لپ تاپ و تجهیز ساختن وسایط نقلیله به سیستم GPS

بازگشت به داوطلبی ها