اطلاعیه اعطای قرار داد تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی برای مرکز تماس مربوط اداره آسان خدمت

k.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی برای مرکز تماس مربوط اداره آسان خدمت  دارای شماره تشخیصیه MCIT/AK/NCB/G-003  رابه شرکت محترم زبتیک سلوشن به قیمت مجموعی پنج میلیون سه صدو نودو شش هزارو سه صدو هفتاد  (5,396,370 ) افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه  داشته باشند , می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات واقع منزل چهاردهم تعمیر -18- منزله اطلاع بدهند در غیر آن حق شکایت را ندارند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ,قرارداد منعقد نخواهد شد.

مــــوضوع غرض آگاهی به نشر رسید پول حق الشاعه اعــــــــــــلان از نزد محترم محــــــــــمد دیدار خزانه دار اخذ البته آویزها و کتنگ اعلان را رسمآ به این اداره تسلیم خواهند نمود .

بااحترام  

داوطلبی های بیشتر...

شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۴ - ۱۳:۱۳ کابل
Background image

پروسه داوطلبی، پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری رینگ حلقوی شامل سه بخش

اداره تدارکات ملی NPAبه نماینده گی ازوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی (شرکت افغان تیلی کام)، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، پروژه حفظ و مراقبت فایبر . . .

شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۴ - ۱۳:۴
Background image

تهيه و تدارک پروژه خدمات، گسترش و توزيع محصولات (سيمکارت ها و اسکرچ کارت ها)

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي تهيه و تدارک پروژه خدمات، گسترش و توزيع محصولات (سيمکارت ها . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۱۳:۱۸ کابل
Background image

توضیحات شماره (1) تهیه و تدارک پروژه چهار سیت لایسنس فایروال و حمایت سیسکو، مربوطه شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

از اینکه یک قسمت جدول فعالیت ها و مشخصات در شرطنامه پروژه متذکره که به شکل Portrait در شرطنامه PDF شده به نشر سپرده شده بود و قابلیت دید نبوده؛ اکنون جدول فعالیت ها و مشخصات مکمل پروژه . . .

بازگشت به داوطلبی ها