نشر اعلان اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک سیمکارت برای شبکه سلام

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت آدرس مکمل اداره:محمد جان خان وات تعمير پست و پارسل شرکت مخابراتی افغان تيلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

فورم شماره: P_02

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، قرارداد تدارک سیمکارت برای شبکه سلام مربوط شرکت مخابراتی افغان تيلی کام را به شرکت نصب سیستم های مخابراتی اسمارت تیلی کام دارنده جواز شماره (D-32739)، واقع سرک ۳، مقابل هوتل ستاره آریا، پروژه تایمنی، مرکز کابل، کابل، به قيمت مجموع به مبلغ   30,965,000.00 (سی میلیون و نُه صد و شصت و پنج هزار) افغاني  اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي وحکمي که هر گونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور کتبي توأم با دلايل آن به آمريت  تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تيلي کام وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر وطي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

fwrm_p02.pdf

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۹:۲۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک تجهیزات مورد ضرورت ترانسپورت و مواد تعمیراتي

تهیه و تدارک تجهیزات مورد ضرورت ترانسپورت و مواد تعمیراتي

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۱۶:۲۹ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اعمار ۱۹ سایت جدید مخابراتی در سرتاسر کشور

اعمار ۱۹ سایت جدید مخابراتی در سرتاسر کشور

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۱۱:۴۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک ۴ پایه Mikrotik Router و شش دانه کمپاس

تهیه و تدارک ۴ پایه Mikrotik Router و ۶ دانه کمپاس

بازگشت به داوطلبی ها