معرفی رییس جدید ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کابل

Author image
Alireza Khaliqyar
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۸ - ۱۷:۲۲
معرفی رییس جدید ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کابل

محترم شهزاد آريوبي امروز ضمن محترم محمد بلال مسکین را منحیث رییس جدید ریاست مخابرات و تکنالوژی ولایت کابل به کارمندان این ریاست معرفی نموده، برای شان خواهان موفقیت های بیشتر در امور شدند.

محترم محمد بلال مسکین ضمن تشکری از رهبری حکومت و وزارت مخابرات تعهد سپرد که کارهای محوله را به وقت و به خوبی انجام داده زمینه ګسترش خدمات برای مردم کابل را مساعد می سازد.

همچنان محترم شهزاد آريوبي بعد از معرفی رییس جدید از تمام ادارات ریاست مخابرات و تکنالوژی ولایت کابل دیدن نموده، به خاطر بهبود خدمات عامه و خصوصا سکتور مخابرات به مسوولین مربوطه هدایت لازم نمودند.

تازه ترین خبر

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ - ۱۵:۵۲
Background image

کابل، افغانستان: زمینه استفاده از انترنت مصؤن به ویژه برای کودکان وزنان فراهم گردد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان با حضور وزارت معارف و وزارت امور زنان و شرکت تکنیشن از رورز جهانی انترنیت مصوون تجلیل کرد.

هدف از تجلیل روز جهانی انترنت مصؤون ایجاد فضای. . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ - ۱۶:۳۶
Background image

نخستین جلسه تطبیقی چارچوب پاسخگویی دوجانبه ژنو

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شهزاد آریوبی در اولین جلسه شاخص های اجرایی کنفرانس ژنو در وزارت مالیه شرکت ورزید.

وزیر مخابرات و تکنالوژی یاداور گردید که وزارت مخابرات و تکنالوژی. . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۸ - ۱۷:۲۲
Background image

معرفی رییس جدید ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کابل

محترم شهزاد آريوبي امروز ضمن محترم محمد بلال مسکین را منحیث رییس جدید ریاست مخابرات و تکنالوژی ولایت کابل به کارمندان این ریاست معرفی نموده، برای شان خواهان موفقیت های بیشتر در امور. . .

بازگشت به خبر