زندگی نامه معین مالی و اداری

زندگینامه مختصر پوهنوال داکترمحمد هادی هدایتی:

Deputy Administrative and Financeپوهنوال داکتر محمد هادی هدایتی در سال 1357 هجری شمسی در یک فامیل روشنفکر در شهرکابل به دنیا آمده است. وی تحصیلات ابتدائی خویش را در لیسه عالی عبدالعلی مستغنی به پایان رسانیده و در سال 1375 هجری شمسی، بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور شامل دانشکده ساینس پوهنتون کابل گردیده و در سال 1379 از دیپارتمنت کمپیوتر ساینس سند فراغت لیسانس را حاصل نموده است. پوهنوال داکتر هدایتی در سال 1381 به حیث پوهیالی عضو کادر علمی دانشکده ساینس پوهنتون کابل گردید.

داکتر محمد هادی هدایتی بعد از ترتیب اثر تحقیقی خود در حوزه  تجارت الکترونیک به رتبه علمی پوهنیار ترفیع نمود. ایشان در سال 1385 هجری شمسی، بعد از بدست آوردن بورسیه تحصیلی بخاطر دوره ماستری به پوهنتون ویسترن کیپ  در شهر  کیپ تاون کشور افریقای جنوبی رفته  و تحصیلات عالی خود را در مقطع ماستری در رشته مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تکمیل نمود.
پوهنوال داکتر هادی هدایتی بعد از سپری نمودن موفقانه درجه ماستری به وطن برگشت و به رتبه علمی پوهنمل ترفیع نموده و به حیث آمر دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی در دانشکده کمپیوتر ساینس تقرر حاصل نمود.

ایشان با توانایی‌های اکادمیک که داشت مورد اعتماد مقام وزارت تحصیلات عالی کشور قرارگرفت و در 1391 هجری شمسی، به حیث معاون اداری پوهنتون کابل مقرر گردید. آقای هدایتی با تالیف رساله تحقیقی در حوزه امنیت اطلاعات به رتبه علمی پوهندوی نایل گردید.

پوهنوال دکتر محمد هادی هدایتی در سال 1392 هجری شمسی، با استفاده از یک بورسیه تحصیلی دولتی شامل برنامه دوکتورا در پوهنتون تالین  کشور استونیا گردید و بعد از ختم موفقانه دوره تحقیق دکترا به وطن برگشت و با اساس پیشنهاد شماره (۱۳۱) مورخ 1395/10/16 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وقرار حکم نمبر (۳۴۹۰) مورخ 1395/10/16 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین مالی واداری وزارت مخابرات تقرر حاصل نموده است.

آقای هدایتی با تالیف کتاب مهندسی کمپیوتر به تاریخ 1396/03/17 به رتبه علمی پوهنوال ترفیع نموده است.
پوهنوال داکترمحمدهادی  هدایتی تاکنون مقالات علمی  زیادی در مجلات ملی و بین المللی به نشر رسانده و ایشان در کنفرانس ها و سمینار های ملی و بین المللی به نمایندگی از افغانستان اشتراک ورزیده است.

ایشان در پهلوی تدریس و کار اکادمیک در پروژه های مختلف  موسسات  غیر دولتی، مانند سازمان ملل متحد و جایکا جاپان مصروفیت های مسلکی و تخنیکی داشته است.