تهیه و خریداری یک پایه لیپ تاپ، 150 عدد Patch Cards with two different colors، انتقال یک عدد پایه 18 متره روف تاپ و تهیه و نصب پارتیشن PVC را از طريق روش نرخ گیری

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل ، شرکت افغان تیلی کام

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا تهیه و خریداری   یک پایه لیپ تاپ، 150 عدد Patch Cards with two different colors، انتقال یک عدد پایه 18 متره روف تاپ و تهیه و نصب پارتیشن PVC   را از طريق روش نرخ گیری طی مراحل نمايد.

شرکت های که  خواهان تهیه   یک پایه لیپ تاپ،50 عدد Patch Cards with two different colors، انتقال یک عدد پایه 18 متره روف تاپ و تهیه و نصب پارتیشن PVC  که مشخصات آن درج اوراق نرخ گیری می باشد  قيمت های خويش را در استعلام های نرخ گیری  ارائه داشته و استعلام نرخ گیری را طور سربسته الی روز  سه شنبه مورخ 23/12/1401 که مصادف ميشود به 14/03/2023 ساعت 2:45 بعد از ظهر به دفتر مدیریت عمومی خریداری آمریت تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعمير پست و پارسل منزل چهارم تسليم نمايند.

شماره تماس:‌0202106258

Documents

استعلام نرخگیری Patch Cards with two different colors
استعلام نرخگیری نصب پارتیشن PVC
استعلام نرخگیری روف تاپ
استعلام نرخگیری کمپیوتر لب تاپ

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۸:۴۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ - ۱۳:۳۳ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۸:۵۴ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری لایسنس SAS4 برای مشترکین دستگاه سویچ مرکزی را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری لایسنس SAS4 برای مشترکین دستگاه سویچ مرکزی را از طريق روش نرخ گیری

بازگشت به داوطلبی ها