تهیه و تدارک پروژه کندنکاری،پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری ومسي زون جنوب غرب

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل ، شرکت افغان تیلی کام

اعلان دعوت به داوطلبی مجدد

(P01)

نهاد تدارکاتی : شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی

تمویل کننده : شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

نام پروژه و نمبر تشخیصیه :

نام: تهیه و تدارک پروژه کندنکاری،پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری ومسي زون جنوب غرب

نمبر تشخیصیه :  REBID-MCIT-AFTEL/1401/W-0022/NCB

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

 ۱۵حمل 1402 ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

آدرس برای تسلیمی  آفر

توجه: ببرک حيدري مدير تسهيل تدارکات، مديريت عمومي تسهيل تدارکات، آمريت تهيه و تدارکات، شرکت مخابراتي افغان تيلي کام.

آدرس: مـحمد جان خان وات، تعمير پست پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي، شرکت مخابراتي افغان تلي کام .

منزل وشماره اطاق:  منزل چهارم، صالون کنفراس هاي شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شهر:  شهر کابل، افغانستان.

Telephone No: 93 (0) 20-210- 91 84

Email Add: b.haidari@afghantelecom.af:  CC To : s.akramy@afghantelecom.af

جلسه آفر گشایی : جلسه آفر گشایی به تاریخ {۱۵ حمل 1402}ساعت 10:00قبل از ظهر در صالون کنفرانس شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، تعیمر پُست و پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

ویب سایت جهت دریافت آفر:   داوطلبان میتوانند  اسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ویب سایت www.mcit.gov.af   بدست بیاورند.  در صورت کدام مشکل، با ارسال ایمیل به آدرس  :    b.haidari@afghantelecom.af و کاپی به s.akramy@afghantelecom.af  میتوانند اسناد متذکره را بدست آورند.

  تضمین آفر  اظهار نامه تضمین آفر " لازمی" می باشد.

Documents

شرطنامه پروژه متذکره

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۶ - ۸:۲۱ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک روغنيات مختلف النوع ماه حمل خويش را از طريق روش نرخگيری

تهیه و تدارک روغنيات مختلف النوع ماه حمل خويش را از طريق روش نرخگيری

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۸:۴۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری یک عدد موبایل Samsung Galaxy A22 5G را از طريق روش نرخ گیری

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ - ۱۳:۳۳ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق روش نرخ گیری

تهیه و خریداری 3 عدد Finger Biometric Machine ، لوازم برقی ، انتقال یکپایه تاور 15 متره روف تاپ و مسدود سازی دروازه های فعلی برج برق داخلی دستگاه کارته چهار ونصب دروازه ها را از طريق . . .

بازگشت به داوطلبی ها