اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال کمپیوتر، UPS وپروجکتور

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه تهیه و اکمال کمپیوتر، UPS وپروجکتور اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب و طوری سربسته الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ  ۱۴۰۲/۹/۲۸  به دفتر ریاست تدارکات  طبقه ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات ، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمی‌باشد. داوطلبان می‌تواند شرطنامه را از ویب سایت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند و درضمن داوطلبان میتوانند ذریعه فلش سافت شرطنامه را از آمریت تدارکات  طبقه ۱۴ اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی به مبلغ شصت و دو هزار (62,000) افغانی مطابق مندرج شرطنامه درجلسه آفرگشایی ارائه نمایند.

جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ در دفتر ریاست تدارکات طبقه ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله تدویر میگردد.

اسنادها:

لینک شرطنامه پروژه تهیه و اکمال کمپیوتر، یو پی اس و پروجکتور

بااحترام

الحاج مولوی نجیب الله "حقانی"

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۲:۱۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات ضرورت وسایط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات ضرورت وسایط...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۰:۹ کابل
Background image

تعدیل شماره (۱)

از اثر پیشنهاد ریاست محترم اداری و خدمات و حکم ثبت شمار (۱۹۴۶) مؤرخ ۳/۱۲/۱۴۴۵ مقام محترم، شش (۶) مورد فوق الذکر مندرج شرطنامه پروژه ترمیمات ساختمانی...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ - ۱۲:۳ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک رنگ پرنترها (Tunners) و تجهیزات آی تی برای دفاتر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

بدین وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه و تدارک رنگ پرنترها...

بازگشت به داوطلبی ها