اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال کمپیوتر، UPS وپروجکتور

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه تهیه و اکمال کمپیوتر، UPS وپروجکتور اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب و طوری سربسته الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ  ۱۴۰۲/۹/۲۸  به دفتر ریاست تدارکات  طبقه ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات ، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمی‌باشد. داوطلبان می‌تواند شرطنامه را از ویب سایت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند و درضمن داوطلبان میتوانند ذریعه فلش سافت شرطنامه را از آمریت تدارکات  طبقه ۱۴ اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی به مبلغ شصت و دو هزار (62,000) افغانی مطابق مندرج شرطنامه درجلسه آفرگشایی ارائه نمایند.

جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ در دفتر ریاست تدارکات طبقه ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله تدویر میگردد.

اسنادها:

لینک شرطنامه پروژه تهیه و اکمال کمپیوتر، یو پی اس و پروجکتور

بااحترام

الحاج مولوی نجیب الله "حقانی"

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۲۳:۴۲ کابل وزارت مخابرات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۲ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، وسایل فایبرنوری و ۶۰ کیلومتر پایپ HDPE

تهیه و تدارک ۲ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، وسایل فایبرنوری و ۶۰ کیلومتر پایپ HDPE

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۵:۳۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

اعمار سایبان برای جنراتور ذخیره تیل ، تهیه و تدارک تهیه مبلایل ارائه برنامه آموزشی PMP به آمریت و روسا

اعمار سایبان برای جنراتور ذخیره تیل ، تهیه و تدارک تهیه مبلایل ارائه برنامه آموزشی PMP به آمریت و روسا

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۵:۲۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

اطلاعيه تصميم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل

اطلاعيه تصميم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل

بازگشت به داوطلبی ها