اطلاعیه لیلام داغمه جات

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت شرکت افغان تیلی کام ولایت هرات

آمریت زون غرب شرکت مخابراتی افغان تیلی کام مطابق طرزالعمل لیلام داغمه جات، به تعداد 244 قلم اجناس داغمه خویش را به لیلام میگزارد.

اشخاص حقیقی و حکمی که خواهش اشتراک در مجلس مزایده را داشته باشند میتوانند درخواست های خویش را به آمریت زون غرب شرکت مخابراتی افغان تیلی کام (واقع ریاست مخابرات ولایت هرات) سپرده و خود شان به روز سه شنبه مؤرخ 21/6/1402 ساعت 10 قبل از ظهر در پروسه داوطلبی حاضر شوند. داوطلبی/مجلس مزایده در حضور داشت هیئت مؤظف وزارت محترم مالیه در گدام های عمومی آمریت زون غرب واقع دستگاه انصاری برگزار میگردد.

 

قابل ذکر است که پول تضمین پانزده (۱۵) فیصد قبل از پروسه داوطلبی نقدًا اخذ میگردد.

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳ - ۱۳:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۶:۲۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک سویچ ،تجهیزات برای انستالیشن سایت های سلام ، تاور های گاید ماست، کیبل کش و تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی

تهیه و تدارک ۶ دانه سویچ ، تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی ، ۱۱ قلم اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، ۳ پایه تاور های گاید ماست و . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۸:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

بازگشت به داوطلبی ها