اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

kabir.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

فورم شماره: P_02

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت مخابراتی افغان تيلي کام در نظر دارد، قرارداد اکمال روغنیات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکزی و زون های هفت گانه شرکت مخابراتی افغان تیلی کام از بابت سال ۱۳۹۹ – داوطلبی  را به شرکت آصف شاه ولی لميتد دارنده جواز شماره (27-2672)، واقع شوراندام پارک، صنعتی د وچی میوئی گدام نمبر ۳۷ مرکز کندهار - افغانستان، به قيمت مجموع به مبلغ   14,434,444.76 (چهارده میلیون و چهار صد و سی و چهار هزار و چهار صد و چهل و چهار افغانی و هفتاد و شش پول)  اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي وحکمي که هر گونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور کتبي توأم با دلايل آن به آمريت  تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تعمیر پُست و پارسل، منزل چهارم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر وطي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

 

 

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۶:۱۶
Background image

دعوت به داوطلبی: ایجاد استیشن زمینی برای ستلایت جنوب آسیا

دعوت برای ایجاد استیشن زمینی ستلایت جنوب آسیا...

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ - ۱۰:۱۴ کابل
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت مخابراتی افغان تيلي کام در نظر دارد، قرارداد اکمال روغنیات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ - ۹:۲۴ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

پروژه حفظ و مراقبت شبکه فایبر نوری مسیر کندهار- لشکرگاه - هرات شماره داوطلبی: NPA/AT/99/NCS-6552/NCB

بازگشت به داوطلبی ها