زندگی نامه وزیر

زندگی نامه مختصر محترم محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

minister

فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، متولد 27 سپتمبر سال 1980 ولایت کابل، افغانستان میباشد.

اقای فهیم هاشمی در جریان تحصیل در پوهنځی طب پوهنتون کابل، متوجه توانایی هایش در بخش کارافرینی گردید، همان بود که  در سال 2005 اغاز به ایجاد مجتمع بزرگ تدارکاتی، ساختمانی، و خطوط هوایی در افغانستان یعنی گروپ هاشمی نمود.

 در سال 2005، با تمرکز روی ارائه خدمات مهم و فراهم نمودن منابع مادی به دولت افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان یکی از بزرگترین شرکت های لوژستیکی در افغانستان را ایجاد نمود.

در سال 2010،  تلویزیون 1 دومين بزرگترین شبکه تلويزيوني افغانستان را که مرکز رسانه ای مهم و ارتباطات استراتژيک MCXI می باشد را راه اندازی کرد. این سرمایه گذاری بخشی از گروپ هاشمی بوده و یک مجتمع بزرگ (کنگلومرا) افغانی است که در زمینه تدارکات، تولید، خطوط هوایی، تجارت و بخش ساختمانی فعالیت میکند.

هرچند بسیاری از سرمایه گذاران افغان و خارجی در مورد سرمایه گذاری در افغانستان پس از سال 2014 ابراز تردید کرده بودند، اما برعکس آقای هاشمی احساس نمود  که اکنون در این مرحله سرنوشت ساز تاریخ کشور، سرمایه گذاری نسبت به هر زمان دیگر مهمتر می باشد.

آقای هاشمی در سال 2009 با ایجاد GroupOne وارد صنعت رسانه ای شد.

 یکی از مهمترین نقل قول هاشمی این است که در افغانستان بماند و در افغانستان سرمایه گذاری نماید نه تنها به دلیل تجارت، بلکه به بمنظور منافع کشور نیز سرمایه گذاری کند.

 بعدا، محترم فهیم هاشمی در سال 2010 شبکه تلویزیونی 1 را تاسیس کرد که بخشی از GroupOne بود.

هدف فعالیت های اقتصادی او همیشه نسل جدیدی افغانستان بوده است ، به طور مثال:

شبکه رسانه ای تلویزیون 1 نه تنها به صدها جوان شغل فراهم می کند، بلکه یک نقش مهمی زا بعد از تبدیل رژیم طالبان در کشور ایفا می کنند. در همین حال، او سعی و تلاش نمود کرد که یک تریبون برای تغییر در کشور فراهم کند.

محترم فهیم هاشمی نه تنها در کسب و کار بلکه نقش فعال در دولت را نیز ایفا می کند. وی در انتخابات بین ورزشکاران به مدت چهار سال منحیث رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب شد. محترم محمد فهیم هاشمی در این انتخابات 27 رای را کسب کرده و از سال 2009 تا سال 2014 بحیث رئیس کمیته ملی المپیک خدمت کرده است. موصوف  در جریان  چهار سال فعالیت خود در المپیک تلاش کرد کمیته را به سطح بین المللی گسترش دهد برای مشارکت زنان در ورزش پیشرفت های چشمگیری به دست آورد.

محترم محمد فهیم هاشمی بر اساس حکم نمبر 557 مورخ 4/3/1398 بحیث نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جمهوری اسلامی افغا نستان معرفی گردید.

 

زندگی نامه شهزاد آریوبی وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را از اینجا ببینید.