تهیه و تدارک پایپ HDPE ، وسایل فایبرنوری ، تجهیزات سیسکو ، اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، لاین کارت 10GIG – ، اجرا پروژه تمدید کیبل فایبرنوری و میدیا کنورتر معه

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تهیه و تدارک ۵۰ کیلومتر پایپ HDPE - ،  وسایل فایبرنوری ، ۴ قلم تجهیزات سیسکو ، ۱۱ قلم اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، ۲۰ عدد لاین کارت 10GIG –  ، اجرا پروژه تمدید کیبل فایبرنوری- ۲۰۰ عدد میدیا  کنورتر معه SFP   ضرورت خویش را با استفاده از روش نرخ گیری طی مراحل نماید.

اشخاص حقیقی/ حکمی که خواهان تهیه و ارائه خدمات/اجناس فوق الذکر مشخصات مندرج استعلام ها نرخ گیری ، ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام را داشته باشد قیمت های خویش را در استعلام های نرخ گیری ارایه نموده و آن را در پاکت های سر بسته به آدرس ذیل تسلیم نماید.

 

آدرس و تاریخ تسلیمی استعلام های نرخ گیری :

از تاریخ نشر اعلان الی شنبه ۱۸ حمل ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر آمریت خریداری ، ریاست تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ، تعمیر پوست و پارسل ، منزل چهار ، وزارت مخابرات و تکنالوژی و معلوماتی ، محمد جان خان ، کابل - افغانستان.

در صورت کدام مشکل با شماره ذیل در تماس شوید 0202106258 

 

له هغه حقیقی یا حکمی اشخاصو څخه جدی غوښتنه کیږی که چیر ته ذکر شوی اجناس/خدمات نشی تهیه کولی د تدارکاتی پروسی د مختل کولو لپاره د پروسه کی ګدون نه کوی.

Documents

استعلام نرخگیری تهیه و تدارک ۴ قلم تجهیزات IT
استعلام نرخگیر تهیه وتدارک وسایل فایبر نوری
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک لاین کارت ها
استعلام نرخگیری تهیه و تداکر پروژه تمدید کیبل فایبر نوری
استعلام نرخگیری تهیه وتدارک اجناس برای سایت های سلام
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک وسایل فایبر نوری
استعلام نرخگیری تهیه و تدارک میدیا کنورتر
استعلتم نرخگیری تهیه و تدارک ۵۰ کیلو متر پایپ HDPE

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۴:۳۳ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

اعمار ۸ باب هندهول در داخل بلاک های استانکزی مینه

اعمار ۸ باب هندهول در داخل بلاک های استانکزی مینه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۶:۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک مبلایل مختلف النوع

تهیه و تدارک مبلایل مختلف النوع

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۲:۱۹ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۲۶ عراده بایسکل

تهیه و تدارک ۲۶ عراده بایسکل

بازگشت به داوطلبی ها