اعلان مجدد خریداری200 عراده موتر سایکل:

Author image
enayat_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه 200 عراده موتر سایکل اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز  (شنبه  ) مورخ  28/  04  /1399 به دفتر ریاست تدارکات   منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد.و همچنان شرطنامه رااز طریق ویب سایت تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF و ویب سایت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند .وهمچنان داوطلبان میتوانند ازطریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل 14 اخذ نمایند.

تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی  به مبلغ(416,000)  چهار صدو شانزده هزار افغانی بوده و ضم آفر خویش ارائه نماید، جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز  (شنبه  ) مورخ  28/ 04/ 1399 به دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله تدویر میگردد.)

برای دریافت شرطنامه ۲۰۰ عراده موتر سایکل اینجا کلیک نمائید.

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۵:۲۸ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

اکمال روغنیات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکزی و زون های هفت گانه شرکت مخابراتی افغان تیلی کام از بابت سال ۱۳۹۹- داوطلبی مجدد

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱ - ۱۶:۲۵ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

بیرون سپاری (فعال نگهداری) سایت های شرکت افغان تیلی کام شماره داوطلبی: NPA/AT/99/NCS-6412/NCB

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۹:۱۵ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد تهیه و خریداری تجهیزات IT دفاتر مرکزی وزارت

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه و خریداری تجهیزات IT ...

بازگشت به داوطلبی ها