اعلان تصمیم اعطای قرارداد تهیه و خریداری تجهیزات IT دفاتر مرکزی وزارت

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه و خریداری تجهیزات IT دفاتر مرکزی وزارت را به شرکت کارتریج گلوب لمیتد، به مبلغ شش میلیون و هفت صد و دو هزار و یک صد و سی و چهار افغانی (۶٫۷۰۲٫۱۳۴)  افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه  داشته باشند،  می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات واقع منزل چهاردهم تعمیر -۱۸- منزله  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

با احترام

 

خیبر صدیقی

رئیس تدارکات

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۸:۴۴ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

پروژه کندنکاری، پايپ اندازی و کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در زون شرق (ننگرهار-لغمان -کنر)، بشکل قرارداد چهار چوبی MCIT/AFTEL/NCB/NCS-007-99

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۸:۴۲ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

پروژه کندنکاری، پايپ اندازی و کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در زون شرق (ننگرهار-لغمان -کنر)، بشکل قرارداد چهار چوبی MCIT/AFTEL/NCB/NCS-007-99

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۹:۴۸ کابل
Background image

بازگشت به داوطلبی ها