گالری رسانه

با معرفی سه تن از رییسان جدیدالتقرر، سلسله ریاست های تخنیکی وزارت مخابرات تکمیل شد

البوم معرفی پنج تن از رییسان جدیدالتقرر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

البوم اشتراک وزیر مخابرات در جلسه کمیته رییسان مشرانو جرگه

البوم گرامی‌داشت از روز جهانی مخابرات و جامعه معلوماتی در قصر چارچنار ارگ ریاست جمهوری

پیام معصومه خاوری به مناسبت ۱۷ می روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی

۱۷ می روز #جهانی_مخابرات و #جامعه_معلوماتی

۱۷ می "روز جهانی مخابرات و جامعه معلوماتی"

تسریع تحول دیجیتال در زمان های چالش برانگیز!

دیدار وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از شعبات و روند کاری کارمندان این وزارت

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های ریاست توسعه‌ی مهارت های دیجیتلی طی سال مالی ۱۴۰۰

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های اداره تنظیم خدمات پُستی (اپرا) طی سال مالی ۱۴۰۰

"روز جهانی دختران در ‏‎ “ ICT

البوم عکس از مراسم ختم قرآن و اتحاف دعا به روح شهدای حوادث اخیر

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری، تفاهمنامه همکاری امضا ‏کردند

نظام جمهوری، ضامن رفاه و آبادی!

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های ریاست عمومی ارشد دیجیتلی

Pagination