گالری رسانه

تجلیل از روز زن با حضور داشت معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

کارکردهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال ۱۳۹۹

برنامه حسابدهی دولت به ملت سال ۱۳۹۹

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، البوم عکس از برنامه حسابدهی دولت به ملت حوت ۱۳۹۹

گزارش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در برنامه حساب دهی دولت به ملت

حسابدهی دولت به ملت

مراسم تحلیف وزرای کابینه که از ولسی جرگه شورای ملی رای اعتماد بدست آوردند

گفت وگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با معصومه خاوری، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان

کارکردها در بخش خدمات پُستی طی سال ۱۳۹۹

اهداف و مسوولیت های عمده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

فعالیت های عمده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

افتتاح پروژه فایبرنوری (با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) گام دیگر بسوی افغانستان دیجیتلی است

بیانیه محترمه معصومه خاوری در مراسم افتتاح سه پروژه مهم اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان

هفته قانون اساسی و هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی گرامی باد!

Her Afghanistan کنفرانس خبری مشترک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و سازمان

پیام معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت

Pagination