گسترش روند تأدیۀ معاشات کارمندان دولتی از طریق موبایل

Alireza Khaliqyar
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۷/۱۷ - ۱۵:۲۵
گسترش روند تأدیۀ معاشات کارمندان دولتی از طریق موبایل

امروز سه شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷، مجلس که به همین مناسبت در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت دائر گردید، محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی توافقنامۀ تأدیۀ معاشات را با محترم دکتور میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف و قرارداد های جداگانه را بمنظور حمایت تخنیکی از این روند با شرکت های مخابراتی افغان بیسیم و روشن به امضا رسانید، وزیر مخابرات در این مجلس صحبت می کرد اظهار داشت که طبق این قرارداد ها شرکت مخابراتی افغان بیسیم ۳۲۰۰۰ کارمندان و شرکت مخابراتی روشن حدود ۷۰۰۰۰ کارمندان دولتی یا معلمان را تحت پوشش قرار می دهند، از طریق این خدمات شفافیت تحقق یافته و کارمندان دولتی در شهر ها و مناطق دوردست می توانند به گونۀ آسان و سریع معاش شان را در یافت نمایند و ما می خواهیم کشور عزیز ما افغانستان با کشور های منطقه و همسایه قابل مقایسه باشد.

تادیات معاشات از طریق موبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی ایفا می نماید.

تادیه معاشات از طریق موبایل MSP یکی از اصلاحات و یکی از ابزارهای دیجیتالی سازی و تقویت بخشیدن مالی در افغانستان می باشد، دولت افغانستان مصمم است که پروژه تادیات معاشات را به همکاری با وزارت معارف این روند را وسعت بخشد.

تازه ترین خبر

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۲۵ - ۱۱:۲۹

50 تن از کورس آموزشی شش ماهه تکنالوژی معلوماتی فارغ گردیدند

امروز 25 میزان 1397 به مناسبت فراغت  50 تن از کورس آموزشی شش ماهه تکنالوژی معلوماتی (Diploma in Information Technology) در ولایت پکتیا تجلیل بعمل آمد.

دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۲۳ - ۹:۳۰

اشتراک در مجلس استفاده از انترنت اشیا (Internet of things)

دوشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷

محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان امروز در مجلس اختتامیۀ Incredible IoT انترنت اشیا در حالیکه رئیس پوهنځی کمپيوتر ساینس، معين مالی و. . .

شنبه ۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۱۵:۵۳

از روز جهانی پست تجلیل بعمل آمد

کابل - افغانستان : وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از روز جهانی پست طی محفل با شکوهی در حالیکه هیئت رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژِی معلوماتی، مقامات دولتی، سفیر کبیر کشور چین در کابل،. . .

بازگشت به خبر