مراجع اطلاع رسانی ریاست های مخابرات ولایات

شماره اسم وظیفه شماره تماس ولایت ایمیل آدرس
۱ غلام سخی مدیر آی تی 0795570700 نیمروز sakheghaljay@gmail.com
۲ محمد وصیل مدیر عمومی پست 0744408953 لوگر waseelsidiqee7@gmail.com
۳ انجینیر مجتبی مدیر عمومی آی تی 0788666277 پروان mujtabanasiry30@gmail.com
۴ محمد سفر مدیر عمومی آی تی 0700585906 کنر safar.safi@yahoo.com
۵ غلام ربانی حیدری رئیس مخابرات 0744673333 بدخشان haidar.af@gmail.com
۶ نصرالدین مدیر پسته خانه میدان هوایی 0792002210 بلخ  
۷ رضا دانش مدیر عمومی اداری 0745279988 بامیان Rezadanish49@gmail.com
۸ شاه آقا مدیر آی تی 0744444345 پنجشیر shahaqhalatifi@yahoo.com
۹ عبدالولی مدیر اجرائیه 0785426068 لغمان waliazizi7@gmail.com
۱۰ بشیراحمد کارمند آی تی 0744685005 میدان وردک bashir.hayat@gmail.com
۱۱ عبدالحق کارمند محاسبه جنسی 0744368354 کاپیسا abdulhaqnzamie@gmail.com
۱۲ انجینیر مسعود سعیدی مدیر عمومی آی تی 0799590401 فراه msdsaeedi@gmail.com
۱۳ احمد فرید مدیر اجرائیه 0777701358 سمنګان ahmadfaridfarahmand@gmail.com
۱۴ امان الله عزیزی مدیر عمومی آی تی 0744402510 عزنی Amanullah.azizi82@gmail.com
۱۵ نعمت الله ځلاند مدیر اجرائیه 0789270254 پکتیکا niamatullah.zaland123@gmail.com
۱۶ وحیده یعقوبی مدیر پست 0700934042 کابل  
۱۷ محمد سلیم تکزاری مدیر عمومی آی تی 0747448042 جوزجان salimtukzari.af@gmail.com
۱۸ حسین مدیر اجرائیه 0744681275 سرپل hussain0799@gmail.com
۱۹ نفشه روئین مدیر اجرائیه 0791651012 هرات banafsharoeen@gmail.com
۲۰ شمس الرحمن کلیوال کارمند 0747315454 ننګرهار ندارد
۲۱ فتح خان کارمند آی تی 0703150725 زابل fatehkhan.serat.2015@gmail.com
۲۲ گل احمد مدیر اجرائیه 0780453333 غور Ataliq1212@gmail.com
۲۳ محمد جسیم عظیمی کارمند 0778689523 پکتیا Jaseem.azimi@gmail.com
۲۴ مسعود مدیر اجرائیه 0700745858 تخار Massoud.ferdous@gmail.com
۲۵ کمال الدین فاریابی کارمند اجرائیه 0700152010 فاریاب kamalfaryabi@yahoo.com
۲۶ میوند مدیر عمومی اداری 0775289194 خوست maqiwand.zazai786@gmail.com
۲۷ خالد امان مدیر آی تی 0704686856 هلمند khalid.aman68@gmail.com
۲۸ نقیب الله مدیر آی تی 0700493997 کندهار naqibsahar2008@gmail.com
۲۹ احمد رضا مامور توزیع مدیریت پست 0773747783 دایکندی reza.daikundi@gmail.com
۳۰ احمد ناصر مامور مسلکی آی تی 0791408090 کندز An0791408090@gmil.com
۳۱ نعیم نظری مدیر آی تی 0744442175 بغلان m.naeemnaeem75@gmail.com
۳۲ عبدالکریم مدیر عمومی اداری 0744400220 نورستان nooristan.post@gmail.com
۳۳ سید حمیدالله نوید   0744418323 بادغیس nawed.hamid@gmail.com
۳۴ سمیع الله ممنون مدیر آی تی 0748864669 ارزگان niyazheran@hotmail.com