تهیه و تدارک پرزه جات مختلف النوع جنراتور ها مورد ضرورت شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در نظر دارد تا پرزه جات مختلف النوع جنراتور 15KV و 9.5KV پارکنز خویش را از طریق روش نرخگیری طی مراحل نمایند .

اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان تهیه پرزه جات  مندرج استعلام  نرخگیری  را داشته باشند قیمت های خویش را در استعلام نرخگیری ارائه نموده و آن در پاکت های سربسته  به آدرس ذیل تسلیم نمایند

آدرس و تاریخ تسلیمي استعلام ها :

وقت: الی روز چهارشنبی ۳ جوزا 1402 ساعت 09:00 قبل از ظهر .

 آدرس:  مدیریت عمومي خریداری آمریت تهیه وتدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، متزل چهارم تعمیر پُست و پارسل، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جان خان، کابل  افغانستان.

جهت معلومات مزید با شماره ذیل در تماس شوید: 0202106258

Documents

استعلام نرخگیری پروژه متذکره

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۹ - ۱۵:۳۷ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه وتدارک دیزان نمودن دیتا سنتر جدید ، باز، انتقال و نصب تاور، مسترد نمودن موبایل و آب ضد یخ (‌Anti-Freeze)

تهیه و تدارک دیزان نمودن دیتا سنتر جدید ، باز، انتقال و نصب تاور، مسترد نمودن موبایل و آب ضد یخ (‌Anti-Freeze)

پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ - ۹:۱۷ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

کرایه گیری بلبورد ها برای نشر اعلانات تبلغاتی شبکه سلام شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

کرایه گیری بلبورد ها برای نشر اعلانات تبلغاتی شبکه سلام شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۵:۳۴ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

اعمار سایت های مخابراتی شبکه سلام

اعمار سایت های مخابراتی شبکه سلام

بازگشت به داوطلبی ها