ارزیابی فیلترشدن ویب سایت‌های غیر اخلاقی مربوط به شرکت‌های مخابراتی در ولایت کابل

naweed_admin
چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۹ - ۱۶:۱۰
سایت های غیر اخلاقی

در جریان ارزیابی و نظارت تیم تخنیکي وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور تطبیق حکم مقام عالی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان مبنی بر مسدود شدن اپلیکیشن‌های انترنتی غیر اخلاقی و سایت‌های انترنتی غیر اخلاقی شرکت‌های مخابراتی افغان بیسیم، اتصالات، سلام، ام تی ان و روشن در ولایت کابل فیلتر و مسدود شده اند.

نتایج این تحقیق به تفصیل در جدول ذیل نشان داده شده است.

تاریخ و نتیجه

شماره

۲۷/۹/۱۴۴۵

۲۸/۹/۱۴۴۵

۲۹/۹/۱۴۴۵

۳۰/۹/۱۴۴۵

۱/۱۰/۱۴۴۵

۲/۱۰/۱۴۴۵

ام ټی ان

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

سلام

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

افغان بیسیم

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

اتصالات

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

روشن

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

ارزیابی فلترشدن یک هفته‌ای آپلیکیشن پاپ‌جی شرکت‌های مخابراتی در ولایت (کابل)

تاریخ و نتیجه

شماره

۲۷/۹/۱۴۴۵

۲۸/۹/۱۴۴۵

۲۹/۹/۱۴۴۵

۳۰/۹/۱۴۴۵

۱/۱۰/۱۴۴۵

۲/۱۰/۱۴۴۵

ام ټی ان

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

سلام

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

افغان بیسیم

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

اتصالات

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

روشن

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

ارزیابی فلترشدن یک هفته‌ای آپلیکیشن تیک تاک شرکت‌های مخابراتی در ولایت (کابل)

نیټه او نتیجه

شماره

۲۷/۹/۱۴۴۵

۲۸/۹/۱۴۴۵

۲۹/۹/۱۴۴۵

۳۰/۹/۱۴۴۵

۱/۱۰/۱۴۴۵

۲/۱۰/۱۴۴۵

ام ټی ان

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

سلام

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

افغان بیسیم

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

اتصالات

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

روشن

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

مسدود بود!

تازه ترین خبر

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۱۵:۵۰
Background image

فعالیت نوزده دستگاه قطع کننده سیگنال‌های مخابراتی در ولایت کندز متوقف گردید

به اساس هدایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مطابق به ماده ۳۷ قانون اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) به منظور جلوگیری از اخلال در مکالمه و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۵:۴۹
Background image

برگزاری جلسه هیئت رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

جلسه هیئت رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به ریاست محترم الحاج مولوی نجیب الله حیات حقانی سرپرست این وزارت...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۴:۵۵
Background image

معرفی رؤسای جدید ریاست زیربناهای تکنالوژی معلوماتی و ستلایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به کارمندان این وزارت

در پرتو پالیسی امارت اسلامی افغانستان به هدف سپردن کار به اهل کار، بنا به پیشنهاد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و حکم منظوری مقام عالی...

بازگشت به خبر