د میرویس نیکمل لنډه پیژندنه

Mirwais Nikmal

ښاغلی میرویس نیکمل په اوس وخت کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ په وزارت کې د پلان او پالیسۍ د رئیس په توګه دنده ترسره کوي.

هغه خپلې لوړې زده کړې د ماسټرۍ تر کچې د سوداګرۍ مدیریت په برخه کې د افغانستان امریکایي په پوهنتون کې بشپړې کړي دي.

نوموړي د ۱۵ کالونو راهیسې په ملي او نړیوالو سازمانونو کې دنده ترسره کړي ده له حرفوي دندې له نظره هغه اوس مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ په وزارت کې د نوي کاري فضا او د ۲۰۲۰ نه تر ۲۰۲۴ کلونو لپاره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د لار نقشې او د بروډ بانډ پالیسۍ او پروګرام د جوړولو په حال کې دی.

همدا راز ښاغلی نیکمل د یوې کمیټې غړی هم دی، چې د معیارونو او سیاستونو د برابرولو لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د پراختیا په برخه کې کار کوي.

 

 

contact  

email icon  Mirwais.naikmal@gmail.com

facebook icon  https://www.facebook.com/mirwais.naikmal

website  www.mcit.gov.af