زندگی‌نامه مختصر میرویس نیکمل رییس پلان و پالیسی

Mirwais Nikmal

محترم میرویس نیکمل در حال حاضر به عنوان رییس پلان و پالیسی در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان ایفای وظیفه می‎نماید.

وی کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت بازرگانی (MBA) در پوهنتون امریکایی افغانستان به پایان رسانده است و در 15 سال گذشته در پست‎های مختلف با سازمان‌های ملی و بین‌المللی کار کرده است.

از نظر مشاغل حرفه‌ای، وی در حال حاضر برای تهیه پیش نویس دامنه جدید کار برای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تهیه نقشه راه توسعه تکنالوژی معلوماتی و مخابرات (ICT) افغانستان برای ۲۰۲۰ - ۲۰۲۴ و پالیسی و برنامه باند پهن (Broadband) برای ۲۰۲۰-۲۰۲۴ است. 

آقای نیکمل همچنین یکی از اعضای کمیته‌ای است که در زمینه تدوین استانداردها و سیاست‌ها برای توسعه بخش تکنالوژی معلوماتی و مخابرات (ICT) کار خواهد کرد.  

 

 

contact  

email icon  Mirwais.naikmal@gmail.com

facebook icon  https://www.facebook.com/mirwais.naikmal

website  www.mcit.gov.af