د وزارت عواید

د ۱۴۰۰ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د دویمې ربعې د عواید راپور دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۷:۲۸ د ۱۴۰۰ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د لمړې ربعې د عواید راپور دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۶:۱۲ د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د څلورمي ربعې د عواید راپور چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ - ۱۲:۱۹ د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د دویمې ربعې د عواید راپور پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ - ۱۲:۲۶ د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د لمړې ربعې د عواید راپور پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ - ۱۲:۲۶ د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د دریمې ربعې د عواید راپور پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ - ۱۲:۵ د ۱۳۹۸ مالی کال د عوایدو راپور جدول د غویی میاشتی سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۴ - ۱۶:۲۶ د ۱۳۹۸ مالی کال د عوایدو راپور جدول د وری میاشتی سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۴ - ۱۵:۳۲ د مخابراتو او معلوماتي تکنالوجۍ وزارت مستقیم عواید - د مرغومي له لومړی نیټی څخه د ۱۳۹۸ کال وری د میاشتی تر ۱۲ نیټی پوري یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۶:۲۹

Pagination