د وزارت عواید

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۴ - ۱۶:۲۶

د ۱۳۸۹ مالی کال د عوایدو راپور جدول د غویی میاشتی

جدول راپور عواید برج ثور  سال مالی 1398  شماره کود تصنیف تشریح کود  مجموع عواید   1 13203 خدمات پستی مخابرات و تلگرام            20,733,082.00

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۴ - ۱۵:۳۲

د ۱۳۸۹ مالی کال د عوایدو راپور جدول د وری میاشتی

جدول راپور عواید برج حمل سال مالی 1398 شماره کود تصنیف تشریح کود مجموع عواید 1 13105 کرایه منازل دولتی 1,500.00 2 13203 خدمات پستی مخابرات و تلگرام 11,362,055.00

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۴:۳۹

د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت ټولنیز او د ٪۱۰ مخابراتی محصول عواید

د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت ټولیز او د ٪۱۰ مخابراتی محصول عواید