د ولایتي رییسانو د اړیکو شمېري

شمېره نوم مرجع د اړیکو شمېرې برېښنالیک
  خالی بست د اداری او مالی عمومی رئیس    
۱ ارسلاح  د پکتیکا د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۴۴۱۱۰۶۷۰ / ۰۷۷۱۷۵۳۸۷۲

arsalahhashami@gmail.com

۲ اختر محمد د کندز د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۴۴۲۴۴۳۴۴ / ۰۷۷۷۱۶۱۹۰۰

akhtarm14@yahoo.com

akhtar.kunduz@gmail.com

۳ میرویس شهرزاد د میدان وردک د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۸۶۲۹۴۵۶۹ mirwais.sharzad@gmail.com
۴ مامون الرشید رازمل د کندهار د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۰۰۳۴۲۱۰۴

mamoonrashidrazmal@gmail.com
۵ ذبیح الله د بامیان د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۶۶۲۸۶۳۷۸ Zabihullah4830@gmail.com
۶ عبدالغفور تلاش د تخار د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۰۰۶۰۷۳۷۰  / ۰۷۴۹۰۰۰۸۵۰

ghtalash@gmail.com
۷ عید محمد حقمل د لوگر د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۹۷۱۵۸۱۲۸

eidm.totakhil786@gmail.com

naz88gul@gmail.com

۸ لطف الله د دایکندی د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۷۴۸۸۰۵۲۷ / ۰۷۹۰۹۰۸۴۶۶

lutfullah293@gmail.com
۹ نقیب الرحمن معروف د بدخشان د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۹۴۴۹۴۵۱۶

naqiburhman.gcep@gmail.com
۱۰ محمد همایون شمس د لغمان د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۰۰۶۳۸۹۴۱ / ۰۷۷۸۴۵۴۵۴۵

mhahams@mcit.gov.af

m.hamayunshams@gmail.com

۱۱ عبدالقیوم د ارزګان د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۴۹۸۳۲۱۵۶  / ۰۷۰۷۳۶۰۳۰۱

Abdulqayum.zafari@gmail.com
۱۲ محمد عارف د خوست د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۴۴۹۹۶۷۱۶ / ۰۷۸۹۱۷۱۹۱۶ arifjanani@gmail.com
۱۳ سید ضیا آشنا د پنجشیر د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۸۸۲۰۲۰۰۹

zia.ashna@yahoo.com

zia.ashna2@gmail.com

۱۴ عاشق الله د هرات د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۹۵۶۴۲۴۰۰

alizai.csf@hotmail.com

alizai.csf@gmail.com

۱۵ عزیزالله صابری د بادغیس د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۹۹۲۴۶۴۴۵ azizullah.saberi@gmail.com
۱۶ عبدالحق نظامی د کاپیسا د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۴۴۳۶۸۳۵۴ abdulhaqnzamie@gmail.com
۱۷ شاه پور بختیار د جوزجان د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۸۱۹۷۷۳۶۳

jauzjan@mcit.gov.af

shahpoordadullah@gmail.com

۱۸ عبدالناصر د پروان د ډېجیټلی هم غږي کونکی سرپرست ۰۷۴۴۲۹۲۰۲۷

Ab.naser@yahoo.com

mujtabanasiry30@gmail.com

۱۹ امان الله حبیبی د غزنی د ډېجیټلی هم غږي کونکی سرپرست

۰۷۴۴۴۰۲۵۱۰ / ۰۷۷۸۳۱۸۹۳۲

ghaznee@mcit.gov.af

Amanullah.azizi82@gmail.com

۲۰ شفیق الله مشفیق سالارزی د ننګرهار د ډېجیټلی هم غږي کونکی سرپرست

۰۷۷۱۹۲۶۵۳۱

mushfiq.mcs@gmail.com 
۲۱ عبدالخلیل حق پرست د بغلان د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۰۰۴۳۰۸۷۴ 

Kh.haqparast@gmail.com
۲۲ محمد خالد واحدی د زابل د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۴۷۲۱۲۶۰۹ wahedikhalid@gmail.com
۲۳ حسین قربانی د سرپل د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۱۱۱۱۴۵۷۲

Hosseinqorbani@yahoo.com

huseinqorbani@gmail.com

۲۴ حکمت الله نوری د هلمند د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۰۰۹۰۰۹۱۰ / ۰۷۴۹۹۰۰۹۱۰

hikmatnoori1@gmail.com

hikmatnoori@yahoo.com

۲۵ محمد بلال د کابل د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۶۵۵۵۷۷۷ bilal.sediqee622@gmail.com
۲۶ محمد تقی د بلخ د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۰۰۰۲۰۱۷۲  / ۰۷۴۴۴۹۴۰۰۱

Mtaqipoya44@gmail.com
۲۷ عبدالله د پکتیا د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس

۰۷۷۹۰۰۷۲۵۲

Totakhil490@gmail.com
۲۸ یونس شفق د فاریاب د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۸۶۵۴۳۳۴۴ yonus.shafaq@gmail.com
۲۹ شهاب الدین غوث د فراه د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۹۳۲۹۰۱۰۰ / ۰۷۰۵۷۰۷۰۲۹ msdsaeedi@gmail.com
۳۰  محمد عمر د سمنګان د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۴۴۶۳۴۷۹۷ omar.mustaid@gmail.com
۳۱ پرویز دانیار د غور د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۹۵۰۷۴۲۴۶ parwizdanyar@gmail.com
۳۲ نجیب الرحمن سباوون د کنر د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۷۲۴۰۷۲۷۹ sabawoon447@gmail.com
۳۳ عبدالمالک ملکیار د نیمروز د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۸۸۸۸۳۱۴۸

jawid.samimbarak@Hotmiali.com

sakheyghaljay@gmail.com

۳۴ محمد جان د نورستان د ډېجیټلی هم غږي کونکی رئیس ۰۷۵۶۴۰۰۱۸۸ / ۰۷۹۶۵۱۱۹۳۲ mjnuristani@gmail.com