تهیه وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط ولایات شرکت مخابراتي افغان ټيلی کام از بابت ماه جوزا سال ۱۴۰۳

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات

شرکت مخابراتي افغان تیلي کام درنظر دارد تا روغنیات مورد ضرورت ماه جوزا سال ۱۴۰۳بخش پاور و وسایط ترانسپورت زون های خویش را ازطریق نرخ ګیري طی مراحل نمایند.

اشخاص حقیقي/حکمي که خواهان تهیه روغنیات(دیزل ,وپطرول)برای سایت ها و وسایط زون های شرکت مخابراتي افغان تیلی کام میباشند جهت دریافت استعلام های نرخګیري به ادرس ذیل مراجعه نمایند.

ادرس وتاریخ دریافت آفرها:

20 ثور 1403به روز پنج شنبه مطابق9می-2024 ساعت 10:00قبل ازظهر صالون کنفرانس شرکت مخابراتي افغان تیلی کام ،تعمیرپست وپارسل منزل چهارم،وزارت مخابرات وتکنالوژي معلوماتي،محمدجان خان،کابل افغانستان

نوت: تمامي مسؤلین شرکت ها کاپي جوازو تاپه شرکت خویش را با خود داشته درصورت نماینده ګي از شرکت نماینده خط را باخود داشته باشند.

درصورت کدام مشکل به شماره ذیل:۰۲۰۲۱۰۶۲۵۸

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۸:۲۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی

پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی اشتراک نموده و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و دفاتر تعمیر ۱۸ منزله

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت تجارتی خالد عمر...

بازگشت به داوطلبی ها