ارایه خدمات توزیع دیجیتل سرتفکیت‌ها طبق ستندردهای بین المللی

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام شرکت‌های علاقمند واجد شرایط دعوت بعمل می‌آورد برای ارایه خدمات  (Afghanistan Root Certificate Authority Infrastructure)علاقمندی خویش را اظهار نمایند.

علاقمندان می‌توانند اسناد اظهار علاقمندی (REOI) و (TOR) را از طریق وب سایت رسمی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی www.mcit.gov.afو ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af  یا از طریق ارسال ایمیل های زیر که قابل دسترسی هستند بفرستند و یا هم می‌توانند به بخش ریاست تدارکات وزارت مخابرات  در منزل ۱۴ محمد جان خان وات مراجعه کنند.

اسناد اظهار علاقمندی (REOI) را می‌توان مطابق شرایط مندرج (TOR) به بخش ریاست تدارکات وزارت مخابرات  در منزل ۱۴ از تاریخ نشر الی ۱۰:۰۰ صبح ۲۰/۴/۱۴۰۰ الی ۹/۵/۱۴۰۰ مطابق ۳۱ جولای ۲۰۲۱ تحویل دهند.

شرکت‌های مشاوره‌ای علاقه‌مند، که اسنادEOI خود را به ایمیل های ارائه شده در زیر ارسال می کنند، باید سافت کاپی آنرا در خلال ۷ روز تقویمی بعد از تاریخ معین ارسال کنند، در غیر اینصورت عدم واجد شرایط پنداشته می شوند.

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST(REOI)

Procurement Entity

Ministry Of Communications &Information Technology(MCIT),Islamic Republic of Afghanistan

Funded By

Afghanistan GOV.

Item Description/Ref No.

Afghanistan Root Certificate Authority Infrastructure, MCIT/1400/ICB/NC-24/QCBS

Deadline For EOI Submission

31 july  /2021 by 10:00: AM(local time)

Address for Submission Of EOIs

Procurement Directorate 14th Floor MCIT Building Muhammad Jan Khan Watt Kabul Afghanistan

,And consultants can Submit EOI through emails as well ,which are given below.

REOI & TOR are available at

www.mcit.gov.af   www.npa.gov.af

‘In case of any problems in downloading,may obtain the same by sending e-mail at the address given below

email addresses: ,rahibkakar123@gmail.com, m.tech1369 @gmail.com , aslamsherzad77@gmail.com

 

اسنادها:

اسناد اظهار علاقمندی(REOI)

لینک شرطنامه(TOR)

 

با احترام

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳ - ۱۳:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۶:۲۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک سویچ ،تجهیزات برای انستالیشن سایت های سلام ، تاور های گاید ماست، کیبل کش و تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی

تهیه و تدارک ۶ دانه سویچ ، تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی ، ۱۱ قلم اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، ۳ پایه تاور های گاید ماست و . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۸:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

بازگشت به داوطلبی ها