اعلان داوطلبی پروژه زیربنائی تکنالوژی معلوماتی (ICT Infrastructure) اداره اترا (دو لات)

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

شماره داوطلبی: NPD/ATRA/1402/NCB/G-54

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه زیربنائی تکنالوژی معلوماتی (ICT Infrastructure) اداره اترا (دو لات: لات اول: Establishment of Local Area Network و لات دوم: Licenses) با شماره داوطلبی: NPD/ATRA/1402/NCB/G-54 اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را از ویب سایت های ریاست عمومی اداره امور {https://aop.gov.af/dr/access_to_information/administrative} یا ریاست تدارکات ملی {https://tenders.ageops.af/prs/bid-opportunities-notices} یا اترا/وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی {https://atra.gov.af/auctions/ یا https://mcit.gov.af/index.php/dr/all-tenders} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۹:۰۰ ق.ظ مؤرخ ۴ حمل ۱۴۰۳ به آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشائی ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل افغانستان ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

داوطلبان که شرطنامه را بدست می‌آورند، معلومات شرکت خویش را به منظور دریافت بموقع تعدیلات شرطنامه در صورت لزوم به ایمیل آدرس npd.bidding2@gmail.com و کاپی به vyarmassoud@gmail.com ارسال نموده و در وقت ضرورت به شماره ۰۲۰۲۱۴۳۲۷۴ تماس گرفته حل مطلب نمایند.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبالغ مندرج شرطنامه بوده و جلسه آفرگشایی به ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر بتاریخ ۴ حمل ۱۴۰۳ در صالون پامیر ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل افغانستان تدویر می‌یابد.

 

اسنادها:

لینک شرطنامه پروژه زیربنائی تکنالوژی معلوماتی

لینک ضمیمه شماره ۱ سند تخنیکی پروژه زیربنائی تکنالوژی معلوماتی

 

 

با احترام

 

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳ - ۱۳:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

تهیه و تدارک 10 دانه سویچ

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۶:۲۴ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک سویچ ،تجهیزات برای انستالیشن سایت های سلام ، تاور های گاید ماست، کیبل کش و تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی

تهیه و تدارک ۶ دانه سویچ ، تغیر مسیر زیربنا مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیر زمینی در مقابل مسجد پل خشتی ، ۱۱ قلم اجناس برای انستالیشن سایت های سلام ، ۳ پایه تاور های گاید ماست و . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۸:۵۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

تهیه و تدارک یکپایه سرور برای بلینگ مشترکین DSL و FTTH - ، یک عدد دستگاه فیدر ماشین کاپی نوع Canon 2520 - ،۱۱ پایه دیوایس های حاضری و ، ۸۰۰ عدد میدیا کنورتر

بازگشت به داوطلبی ها