اعلان داوطلبی مجدد تهیه و خریداری پرزه جات و ترمیمات وسایط وزارت از بابت سال مالی ۱۳۹۹

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره داوطلبی: MCIT/99/NC/G-06(Re Bid)

تاریخ صدور: سنبله ۱۳۹۹

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و خریداری پرزه جات و ترمیمات وسایط اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز (چهار شنبه) مؤرخ ۱۳۹۹/۷/۹ به دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴، تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمی باشد. و همچنان داوطلبان می تواند شرطنامه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF و ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند و همچنان داوطلبان میتوانند از طریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل ۱۴ اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی به مبلغ  هشتاد و دو هزار (۸۲۰۰۰) افغانی، مطابق مندرج شرطنامه ارائه نمایند، و جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز (چهار شنبه) مؤرخ ۱۳۹۹/۷/۹ به دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴، تعمیر ۱۸ منزله تدویر میگردد.

قابل ذکر است که پول حق الشاعه اعلان از نزد محترم محمددیدار خزانه دار اخذ البته آویز ها و کتنگ اعلان را رسماً به این اداره تسلیم خواهند نمود.

 

برای دریافت شرطنامه اینجا کلیک نمایید.

با احترام

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۳ - ۹:۳۷ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

پروژه کندنکاری، پايپ اندازی و کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در زون غرب (هرات و فراه)

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹ - ۱۵:۲۳ کابل
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک کیبل فایبر نوری، کیبل انداز، نصب فایبر گلاس . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹ - ۱۴:۱۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی مجدد تهیه و خریداری پرزه جات و ترمیمات وسایط وزارت از بابت سال مالی ۱۳۹۹

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط...

بازگشت به داوطلبی ها