خپرونې

د میدان وردګو ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د قرنطین په موده کې د اجرااتو خلص ګزارش

د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت دتیر پنځه کالو د لاسته راوړنو ګزارش

د ۱۳۹۸ کال د انکشافی پروژو ګزارش

د ریل تایم پروژی راپور

د مخابراتي شرکتونو د ۲۰۱۹م کال د دریمې ربعې احصائیوی راپور

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د پراختیایي پروژو د 1398 کال د دریمې ربعې راپور

مجله اړیکه

د حکومت څلور کلنې لاسته راوړنې

د حکومت څلور کلنې لاسته راوړنې

د حکومت څلور کلنې لاسته راوړنې

د حکومت څلور کلنې لاسته راوړنې

د حکومت څلور کلنې لاسته راوړنې

د اطالعاتو ته د لاسترسی فورم

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د لاسته راوړنو او فعالیتونو کلنی راپور - ۱۳۹۷