وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همه مکاتب کشور را از طریق شبکه فایبر نوری باهم وصل می نماید

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همه مکاتب کشور را از طریق شبکه فایبر نوری باهم وصل می نماید

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درعرصه فراهم آوری تسهیلات تعلیمات معاصر با وزارت معارف و اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان به گونه مشترک کار می نماید تا مکاتب کشور را به تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مجهز نموده به شبکه فایبر نوری وصل نماید.

در مرحله اول این پروسه، وزارت مخابرات ۱۱۵ باب مکاتب را در ۹ ولايت با فایبر نوری وصل نموده که برای ۳۱ باب مکتب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی را فراهم ساخته است که مورد استفاده قرار می گیرد، و مراحل تجهیز مکاتب دیگر در حال آغاز می باشد.
همچنان وزارت مخابرات ۲۹۰ باب مکتب را سروی نموده و کار های اتصال آن شروع می گردد و در نظر است که ۱۲۰۰ مکاتب دیگر نیز سروی و بعد از آن به شبکه فایبر نوری وصل و به تکنالوژی معلوماتی تجهیز گردد.

بر علاوه این همه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دو ترانسپوندر ستلایت افغانست(AfghanSat) برای پروژه در نظرگرفته شده تا در نقاطی که امکانات اتصال از طریق شبکه فایبرنوری موجود نباشد ، مکاتب از طریق ستلایت به شبکه معارف وصل گردند.

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در همکاری با اداره تنظیم خدمات مخابراتی برای تجهیز مکاتب افغانستان با لابراتوارهای کمپیوتر و اتصال آنها به شبکه انترنت پلان منظمی را طرح نموده که درحال تطبیق میباشد. این پلان در سه مرحله ترتیب گردیده که مرحله اولی درسال 1397 عملی گردیده و مراحل دوم و سوم آن طی سال جاری تطبیق میگردد.