چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۹ - ۸:۴۹ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۷۷ قلم فلتر های مختلف النوع و ۴ قلم تجهیزات سیسکو سویچ

تهیه و تدارک ۷۷ قلم فلتر های مختلف النوع و ۴ قلم تجهیزات سیسکو سویچ

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۷ - ۱۵:۴۸ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک یک پایه کمپیوتر دیسک تاپ، ۶ دانه سویچ - تهیه ۱۱ قلم اجناس برای انستالیشن سایتهای سلام ، وسایل فایبرنوری ، تهیه و چاپ مواد تبلیغاتی برای شبکه سلام و ۳ پایه تاور های گاید ماست

تهیه و تدارک یک پایه کمپیوتر دیسک تاپ، ۶ دانه سویچ - تهیه ۱۱ قلم اجناس برای انستالیشن سایتهای سلام ، وسایل فایبرنوری ، تهیه و چاپ مواد تبلیغاتی برای شبکه سلام و ۳ پایه تاور های گاید . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۶ - ۱۵:۴۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک سیستم ویدیو کنفرانس جدید و ۲ پایه کمپیوتر لپ

تهیه و تدارک سیستم ویدیو کنفرانس جدید و ۲ پایه کمپیوتر لپ

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۵ - ۱۳:۳۳ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

اعلان مجدد تهیه و تدارک یکپایه کمپیوتر لپ تاپ ، وسایل برق برای دستگاه و بطری های کپستری ها

اعلان مجدد تهیه و تدارک یکپایه کمپیوتر لپ تاپ ، وسایل برق برای دستگاه و بطری های کپستری ها

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۵ - ۹:۰ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک مبلایل و فلتر های مختلف النوع

تهیه و تدارک مبلایل و فلتر های مختلف النوع

دوشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ - ۱۳:۳۰ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تدارک سیستم ویدیو کنفرانس و تهیه یکپایه کمپیوتر لپ تاپ

تدارک سیستم ویدیو کنفرانس و تهیه یکپایه کمپیوتر لپ تاپ

دوشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ - ۱۲:۲۲ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهيه و تدارک وسایل شبکه فایبر نوری

تهيه و تدارک وسایل شبکه فایبر نوری

شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ - ۱۳:۳۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط ولایات شرکت مخابراتي افغان ټيلی کام از بابت ماه حمل سال ۱۴۰۳

تهیه وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط ولایات شرکت مخابراتي افغان ټيلی کام از بابت ماه حمل سال ۱۴۰۳

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۹:۱۵ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک بطری های کپستری ، سیستم ویدیو کنفرانس ، چاپ ۱۰۰۰ جلد CRI Form

تهیه و تدارک بطری های کپستری ، سیستم ویدیو کنفرانس ، چاپ ۱۰۰۰ جلد CRI Form

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۹:۲۸ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۴ قلم اجناس برای شبکه CCN تهیه وچاپ ۷۰۰۰۰ سیم کارت های نارمل ، ۲۹ قلم ۲۹ قلم قرطاسیه باب ، ۱۰۰ متر مکعب جغل چهار مغزی ، ۸ قلم رنگ پرنتر مختلف النوع، ۴ پایه چوکی و کیبل های BFC100X2x0.4-BFC20x2x0.4

تهیه و تدارک ۴ قلم اجناس برای شبکه CCN تهیه وچاپ ۷۰۰۰۰ سیم کارت های نارمل ، ۲۹ قلم ۲۹ قلم قرطاسیه باب ، ۱۰۰ متر مکعب جغل چهار مغزی ، ۸ قلم رنگ پرنتر مختلف النوع، ۴ پایه چوکی و کیبل های . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۲۳:۴۲ کابل وزارت مخابرات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک ۲ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، وسایل فایبرنوری و ۶۰ کیلومتر پایپ HDPE

تهیه و تدارک ۲ پایه کمپیوتر لپ تاپ ، وسایل فایبرنوری و ۶۰ کیلومتر پایپ HDPE

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۱۵:۲۲ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه وتدارک کمپیوتر لپ تاپ و تجهیز ساختن وسایط نقلیله به سیستم GPS

تهیه وتدارک کمپیوتر لپ تاپ و تجهیز ساختن وسایط نقلیله به سیستم GPS

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۸:۵۹ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

اعلان مجدد تهیه و تدارک ۳ لنک بک بون مایکروویف ، ۱۷ لینک هواویی مایکروویف ، وسایل فایبرنوری و ۱۲ پایه چوکی ماموریت

اعلان مجدد تهیه و تدارک ۳ لنک بک بون مایکروویف ، ۱۷ لینک هواویی مایکروویف ، وسایل فایبرنوری و ۱۲ پایه چوکی ماموریت

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۵:۳۹ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک یک عدد بطری دسک اری ترمیم TVWALL، تهیه و تدارک یک پایه کمپیوتر لپ تاپ، ترمیم ۵ قلم پرزه جات دیتاکام و تهیه یک قلم جنس دیسک اری

تهیه و تدارک یک عدد بطری دسک اری، ترمیم TVWALL، تهیه و تدارک یک پایه کمپیوتر لپ تاپ، ترمیم ۵ قلم پرزه جات دیتاکام و تهیه یک قلم جنس دیسک اری

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱ - ۱۲:۷ آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشایی ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان
Background image

تهیه و تدارک تیل پطرول و دیزل ضرورت بخش ترانسپورت دفتر مرکزی و زون های هفت گانه شرکت مخابراتی افغان تیلی کام بابت سال مالی 1403

تهیه و تدارک تیل پطرول و دیزل ضرورت بخش ترانسپورت دفتر مرکزی و زون های هفت گانه شرکت مخابراتی افغان تیلی کام بابت سال مالی 1403

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۵:۱۸ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه و تدارک تهیه و تدارک ۱۶ عدد بطری خشک 12V/5Ah برای یو پی اس، تهیه ۲۵ پایه کمپیوتر دسک تاپ ، کیبورد، گوشکی و موس - نصب ۱۳ خاده پایه هوایی در داخل و خارج تعمیر اداره تعلیمات تخنیکی و مسکلی - و تهیه و نصب الماری دیواری

تهیه و تدارک تهیه و تدارک ۱۶ عدد بطری خشک 12V/5Ah برای یو پی اس، تهیه ۲۵ پایه کمپیوتر دسک تاپ ، کیبورد، گوشکی و موس - نصب ۱۳ خاده پایه هوایی در داخل و خارج تعمیر اداره تعلیمات تخنیکی . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۵:۳۸ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهيه و تدارک 500 پایه جنراتور 15KVA و7000 تخته سولر خورشیدی تحت دو لات شبکه سلام شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

تهيه و تدارک 500 پایه جنراتور 15KVA و7000 تخته سولر خورشیدی تحت دو لات شبکه سلام شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۱۱:۳۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تهیه وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط دفتر مرکزي و ولایات شرکت مخابراتي افغان ټيلی کام از بابت ماه حوت سال ۱۴۰۲

تهیه وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط دفتر مرکزي و ولایات شرکت مخابراتي افغان ټيلی کام از بابت ماه حوت سال ۱۴۰۲

Pagination