چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۹:۵ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل شبکه سلام

تهیه و تدارک چاپ آفست دیجیتل شبکه سلام

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳ - ۱۷:۲ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک پوش تصدیق نامه ، تقدیر نامه ، کمپیوتر لب تاب و طرح و دیزاین نمودن دیتا سنتر جدید

تهیه و تدارک پوش تصدیق نامه، تقدیر نامه ، کمپیوتر لب تاب و طرح و دیزاین نمودن دیتا سنتر جدید

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۹:۱ کابل ، د افغان تیلی کام شرکت
Background image

تعدیل شماره ۱ تهیه و تدارک جنراتورهای مختلف النوع برای سايت های مخابراتی شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

تعدیل شماره ۱ تهیه و تدارک جنراتورهای مختلف النوع برای سايت های مخابراتی شرکت مخابراتی افغان تيلی کام

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ - ۱۲:۳۲ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهيه و تدارک وسايل شبکه فايبر نوری بشکل قرارداد بالمقطع

تهيه و تدارک وسايل شبکه فايبر نوری بشکل قرارداد بالمقطع

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۱۴:۵۴ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه تدارک تجهیزات لینک پاینت تو پاینت، باسیکل ، کمپیوتر لب تاپ و سپانسر صفحه فیسبوک

تهیه تدارک تجهیزات لینک پاینت تو پاینت، باسیکل ، کمپیوتر لب تاپ و سپانسر صفحه فیسبوک

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۱۲:۱۹ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه وتدارک تجهیزات لینک پاینت تو پاینت و پرزه جات Spare Part سایت های شبکه سلام

تهیه وتدارک تجهیزات لینک پاینت تو پاینت و پرزه جات Spare Part سایت های شبکه سلام

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۰ - ۱۵:۵ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور و ترانسپورت وسایط دفترمرکزی و ولایات های شرکت مخابراتی افغان تیلی کام از بابت ماه میزان سال ۱۴۰۲

تهیه و تدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور و ترانسپورت وسایط دفترمرکزی و ولایات های شرکت مخابراتی افغان تیلی کام از بابت ماه میزان سال ۱۴۰۲

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۵:۱۱ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه وتدارک نل جستي، Spare part برای سایت های شبکه سلام ، کمره های امنیتي و دیگر تجهیزات مورد ضرورت آن

تهیه وتدارک نل جستي، Spare part برای سایت های شبکه سلام ، کمره های امنیتي و دیگر تجهیزات مورد ضرورت آن

شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۸ - ۱۵:۴۵ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه وتدارک مواد فلز کاری ، ابزارکار ورکشاپ تخنیکی، تجهیزات لینک پاینت تو پاینت و رنگ پرنتر

تهیه وتدارک مواد فلز کاری ، ابزارکار ورکشاپ تخنیکی، تجهیزات لینک پاینت تو پاینت و رنگ پرنتر

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۴ - ۱۲:۴ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و چاپ فورم رسیدات ، تهیه و نصب پرده کلکین

تهیه و چاپ فورم رسیدات ، تهیه و نصب پرده کلکین

شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۱ - ۱۲:۳۹ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک قیدک و پطره نکلي ، وسایل کار برای ورکشاپ جنراتور ها ، کارتریج پرنتر، کمره های امنیتی،وسایل کار برای تکنیشن ها و چاپ رول اپ استند الکترونیکی

تهیه و تدارک قیدک و پطره نکلي ، وسایل کار برای ورکشاپ جنراتور ها ، کارتریج پرنتر، کمره های امنیتی،وسایل کار برای تکنیشن ها و چاپ رول اپ استند الکترونیکی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۹ - ۱۲:۱۴ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک پاور سپلای، ۵ قلم تجهیزات تکنالوژي معلوماتي و تجهیزات لینک پاینت تو پاینت

تهیه و تدارک پاور سپلای، ۵ قلم تجهیزات تکنالوژي معلوماتي و تجهیزات لینک پاینت تو پاینت

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۸ - ۱۵:۵۳ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک کمپیوتر لب تاب ، انورتر و سه ساکته

تهیه و تدارک کمپیوتر لب تاب ، انورتر و سه ساکته

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۸ - ۱۵:۴۵ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک اجناس برق و سیستم نلدواني

تهیه و تدارک اجناس برق و سیستم نلدواني

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۶ - ۸:۲۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد Procurement for Supply of New450 Hybrid Mw Links for Wireless Network

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد Procurement for Supply of New450 Hybrid Mw Links for Wireless Network

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲ - ۱۳:۱۷ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک تجهیزات لینک های پاینت تو پاینت ، انورتر و سه ساکته

تهیه و تدارک تجهیزات لینک های پاینت تو پاینت ، انورتر و سه ساکته

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲ - ۱۳:۷ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و نصب کلکین PVC و پرده برای کلکین های دفتر

تهیه و نصب کلکین PVC و پرده برای کلکین های دفتر

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۱ - ۱۲:۰ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه و تدارک پاور سپلای، بطری ۱۲ ولت و رنگ( کارتریج ) پرنتر های مختلف النوع

تهیه و تدارک پاور سپلای، بطری ۱۲ ولت و رنگ( کارتریج ) پرنتر های مختلف النوع

Pagination