بیانیه محترمه معصومه خاوری سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه بشری امروزی را چالشهای بسیار جدی مثل فقر، گرسنگی، بحرانهای محیط زیستی، خشکسالی‌ها، سوء تغذیه، بروکراسی و فساد اداری تهدید می کند. بدون شک این تهدیدات در جهان پسا کرونا بیشتر نیز خواهد شد و جوامع را با رکود اقتصادی مواجه خواهد نمود. در دهه ۶۰ تا ۷۰ میلادی که بیشتر پدیده فقر از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار میگرفت علت اساسی آن را کم درآمدی و بیکاری می دانستند و در دهه ۹۰ میلادی که مقارن با دوره پایداری بود کاهش کیفیت زمین مهمترین عامل فقر شناخته می‌شد؛ اما در جامعه امروزی که تکنالوژی بسرعت در حال رشد بوده و تمامی جوانب زندگی انسان امروز را درهم‌نوردیده است عامل اساسی فقر، فاکتوری به نام فقر معلوماتی است.
در جامعه‌ی امروزی که تولید محتوا و اطلاعات لحظه به لحظه با سرعت بسیار بالا در حال رشد است شکاف دیجیتالی بین جوامع یکی از مهمترین عوامل ایجاد شکاف توسعوی است به همین دلیل بود که بانک جهانی در سال 2003 پروگرام پیوند جهانی را به عنوان یکی از پروگرامهای اساسی خود برای کمک به کشورهای در حال توسعه ارایه نمود. نگاهی گذرا به نظامهای اقتصادی موفق کشورهای آسیایی چون کره جنوبی، جاپان و سنگاپور نشان میدهد که رابطهی تنگاتنگ و دوطرفه‌ میان معلومات و توسعه وجود دارد. در این میان جامعه افغانستان،علی‌الخصوص سکتور مخابرات کشور نیز به عنوان بخشی از سیستم جهانی همواره در حال تاثیرگذاری و تأثیر پذیری از فرایند تحولات جهانی بوده و به پیشرفت های خوبی در این عرصه دست یافته است. جا دارد به این وسیله از زحمات تمامی مسئولین و کارمندانی که تا حال در این سکتور تلاش نموده‌اند تشکر ویژه نمایم.

اینجانب به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با داشتن دیدگاهی روشن از چشم انداز و اهداف عالیه حکومت افغانستان به رهبری جلالتماب داکترمحمد اشرف غنی رئیس جمهور ج.ا.ا با اهداف اساسی چون: تقویت نظام دموکراسی، مبارزه با فساد اداری، تقویت روند دولت سازی و ملت سازی، رشد جایگاه اقتصادی، حمایت از سکتور خصوصی، جلب سرمایه، پروسه صلح و ارتقای جایگاه جوانان و زنان، دیدگاه خویش را با در نظرداشت اهداف توسعه پایدار مطرح نمایم و مصمم هستم تا فعالیتهای خود را در محورهای اساسی:

  1. توسعه زیرساختهای مخابراتی و تکنالوژیکی وزارت؛
  2. افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در سکتور مخابرات؛
  3. توانمند سازی و مشارکت زنان در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛
  4. پایبندی به میثاق های بین المللی و انجام به موقع تعهدات به بانک جهانی و سایر دونرها؛
  5. تقویت ظرفیت و دانش دیجیتالی نهادهای دومی حکومت و مردم جهت  کاهش شکاف دیجیتالی؛
  6. تقویت حکومتداری الکترونیک.

همکاران در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی باید بدانند که تلاش، نو آوری و خلاقیت هر کدام از آنها از دید بنده پنهان نخواهد ماند و تمامی تلاش بنده در جهت شکوفایی و رشد ظرفیتهای بشری موجود خواهد بود. بدون شک اصل مجازات و مکافات در مدیریت بنده در نظر گرفته خواهد شد، شایسته ها، مستحق تشویق و کسانیکه در انجام امور محوله کوتاهی و سهل انگاری و یا سوء استفاده از صلاحیت نمایند مطابق قوانین نافذه تنبیه خواهند شد.

 آنچه تا بحال سرعت ترقی افغانستان برای رسیدن به انکشافی پایدار و همه جانبه را کُند نموده است، عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف کشور بوده است. ازینرو، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بیش از گذشته بر اصل همکاری‌ دو یا چند جانبه با سایر وزارتها و ادارات دولتی و خصوصی تاکید می‌ورزد.

 

به امید افغانستانی آباد، امن و مترقی

و من الله توفیق