بیانیه محترمه معصومه خاوری در مراسم افتتاح سه پروژه مهم اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم

به اجازه جلالتماب محترم، رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتماب رییس جمهور کشور ‏دوست ‏و همسایه ترکمنستان؛ وزرای محترم کابینه، حاضران محترم، مقامات و اراکین دولتی دو کشور ‏دوست و همسایه، اعضای محترم شورای ملی، شخصیت های سیاسی، مهمانان گرامی اسلام علیکم و رحمت الله و ‏برکاته!‏

امروز بسیار خوشحالیم که در یکی از مهمترین رخدادهای تاریخی که افتتاح سه پروژه مهم توسعه‌ای ‏میان دو کشور و دو ‏همسایه‌ای با روابط دوستانه و دیرینه - افغانستان و ترکمنستان است، حضور داریم‎.‎

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان خوشحال است، که اخیراً با اجرایی شدن پالیسی ‏دسترسی باز‎ (Open ‎Access Policy) ‎‏ فرصت سرمایه گذاری در زمینه وارد کردن و تمدید فایبرنوری ‏به شرکت های مخابراتی خصوصی فراهم شده است. یکی از مصداق های عینی این دستاورد، تمدید ‏فایبر نوری توسط شرکت مخابراتی افغان بیسیم از ‏کشور دوست و همسایه ی ما ترکمنستان است که ‏امروز شاهد افتتاح آن هستیم.‏‎

حاضران گرامی‎!‎

تمدید لین فایبرنوری سهولت های مخابراتی و انترنیتی فراوانی را به همراه دارد و درواقع فایبر ‏نوری ‏زیربنای قرن ۲۱ است. کارهایی که در قرن بیست و یکم انجام می گردد، ‏بدون ‏شبکه فایبر نوری، ‏اتصال و دانش سراسری تکنالوژی عصری، ‏ناممکن است.‏

امروز افتتاح و تمدید این پروژه نیز در واقع گامی دیگر به سوی افغانستان دیجیتلی است. امروز ‏تقویت ‏حکومت داری الکترونیک و دیجیتال سازی افغانستان از اهداف اساسی حکومت و دولت افغانستان ‏است که بدون ‏توجه و تامین زیرساختهای مربوط از جمله توسعه شبکه فایبرنوری، این اهداف برآورده ‏نخواهد شد‎. ‎

تبدیل کردن افغانستان به چهار راه آسیا یکی از شعارهای مهم رهبری حکومت در پنج سال گذشته ‏بود که امروز شاهد تحقق ‏گام ‏به گام آن هستیم. افغانستان نه تنها از نگاه ترانسپورتی حیثیت ‏‏«چهارراه» منطقه و آسیا را پیدا کرده است بلکه از لحاظ ‏انتقال ‏‏«دیتا و معلومات» نیز این نقش را ‏بازی خواهد کرد‎.‎

در اخیر باید گفت که فرصت های همکاری باالقوه و فراوانی در زمینه های مختلف میان افغانستان با ‏کشورهای منطقه و ‏همسایه آن وجود دارد و بسیار خوشحالم و از جهتی هم مطمئنم که رهبری حکومت ‏جلالتمآب محترم رییس جمهوردر این زمینه مجدانه کار می کنند‎.‎

در پایان افتتاح این سه پروژه مهم را یکبار دیگر به رهبران، مقامات مسوول و ملت های هردو کشور ‏تبریک گفته، آروزی صلح، ثبات و رفاه هر دو کشور را آرزو دارم.