شنبه ۱۴۰۳/۲/۱ - ۱۱:۱۸ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

پروژه کندنکاری، پايپ وکيبل اندازی در شش (6) زون کشور تحت شش لات

پروژه کندنکاری، پايپ وکيبل اندازی در شش (6) زون کشور تحت شش لات

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۳ - ۱۱:۲۱ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تغیر مسیر زیربنا مخابراتی

تغیر مسیر زیربنا مخابراتی

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۹:۱۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تعدیل شماره ۲ کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت کندهار – هلمند الی فراه رود تحت شش لات

تعدیل شماره ۲ کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت کندهار – هلمند الی فراه رود تحت شش لات

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۹:۱۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تمدید وصل کیبل فایبرنوری معدن مس عینک ولایت لوگر

تمدید وصل کیبل فایبرنوری معدن مس عینک ولایت لوگر

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۵:۳۲ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تمدید و وصل کیبل فایبر نوری مسیر میدان شهر الی ولایت غزني

تمدید و وصل کیبل فایبر نوری مسیر میدان شهر الی ولایت غزني

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۱ - ۱۴:۳۹ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

تعدیل شماره ۱ اعمار ساختمان 80 سایت جدید شبکه سلام در ولایت مختلف

تعدیل شماره ۱ اعمار ساختمان 80 سایت جدید شبکه سلام در ولایت مختلف

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۷ - ۱۴:۷ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

فعال نمودن سایت مخابراتی ولسوالي خاکریز ولایت کندهار

فعال نمودن سایت مخابراتی ولسوالي خاکریز ولایت کندهار

پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۰ - ۱۳:۲۲ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

باز وانتقال تاوره 30 متره گریند فیلد

باز وانتقال تاوره 30 متره گریند فیلد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۵:۳۴ کابل ، شرکت افغان تیلی کام
Background image

اعمار سایت های مخابراتی شبکه سلام

اعمار سایت های مخابراتی شبکه سلام

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۵:۲۳ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

باز و انتقال تاور ۱۲ متره روف تاپ

باز و انتقال تاور ۱۲ متره روف تاپ

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۱:۴۲ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

وصل ۱۶ نواحي شاروالي کابل و شش اداره دیگر دولتی به شبکه ملي فایبر نوری

وصل ۱۶ نواحي شاروالي کابل و شش اداره دیگر دولتی به شبکه ملي فایبر نوری

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۲ - ۱۵:۱۸ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

باز و انتقال تاور 30 متره ګرین فیلد به ګدام زون شرق شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

باز و انتقال تاور 30 متره ګرین فیلد به ګدام زون شرق شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۲ - ۱۲:۱۱ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

باز جمع آوری و انتقال تاور ۱۵ متره روف تاف گولایي سینما خیرخانه مینه

باز جمع آوری و انتقال تاور ۱۵ متره روف تاف گولایي سینما خیرخانه مینه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱ - ۱۱:۱۱ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد قرارداد لات هفتم پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مختلف النوع جنراتور های برای مرکز و سایت های مخابراتی افغان تیلی کام

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد قرارداد لات هفتم پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مختلف النوع جنراتور های برای مرکز و سایت های مخابراتی افغان تیلی کام

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۲ - ۱۵:۲۲ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی که شامل قرارداد چهار چوبي زون جنوب غرب

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک کندنکاری؛‌ پایپ و کیبل اندازی فایبر نوری و مسی که شامل قرارداد چهار چوبي زون جنوب غرب

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ - ۱۶:۲۹ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اعمار ۱۹ سایت جدید مخابراتی در سرتاسر کشور

اعمار ۱۹ سایت جدید مخابراتی در سرتاسر کشور

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۲ - ۱۰:۴۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون مرکز

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه فریم ورک پروژه های فایبر نوری و مسي زون مرکز

یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ - ۱۳:۳۶ کابل شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
Background image

اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره مخابراتی گرین فیلد در زون ننگرهار

اعمار احاطه و نصب سه پایه تاور ۴۰ متره مخابراتی گرین فیلد در زون ننگرهار

Pagination