دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ - ۱۶:۲۴ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

انتقال ، نصب و احاطه تاور های

انتقال ، نصب و احاطه تاور های

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۹:۱۷ کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات
Background image

تعدیل شماره ۲ تهیه و تدارک خدمات کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت هرات - بادغيس الی فارياب تحت پنج لات

تعدیل شماره ۲ تهیه و تدارک خدمات کندنکاری و پايپ اندازی مسير ولايت هرات - بادغيس الی فارياب تحت پنج لات

شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۳۸ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

کانکریت کاری راه پیشروی وزارت مخابرات، و ایجاد دروازه دوم زرهی برقی و ایجاد اطاق تلاشی

کانکریت کاری راه پیشروی وزارت مخابرات، و ایجاد دروازه دوم زرهی برقی و ایجاد اطاق تلاشی