یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۹ - ۱۵:۳۷ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه وتدارک دیزان نمودن دیتا سنتر جدید ، باز، انتقال و نصب تاور، مسترد نمودن موبایل و آب ضد یخ (‌Anti-Freeze)

تهیه و تدارک دیزان نمودن دیتا سنتر جدید ، باز، انتقال و نصب تاور، مسترد نمودن موبایل و آب ضد یخ (‌Anti-Freeze)

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۶ - ۱۴:۵۳ کابل ، مدیریت عمومي خریداری شرکت افغان تیلی کام
Background image

تهیه تدارک یک پایه کمپیوتر لب تاب و اعمار سه باب منهول

تهیه تدارک یک پایه کمپیوتر لب تاب و اعمار سه باب منهول