پروسه داوطلبیConsulting Services for Technical Training Programs & Certifications

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت Kabul

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبیConsulting Services for Technical Training Programs & Certifications

اشتراک نموده (TOR)و(REOI)آنرا از ویب سایت های    (www.npa.gov.af) ,(www.mcit.gov.af)  ویا به گذاشتن پیام به ایمیل آدرس  های ذیل: hussain.adil@mcit.gov.af cc: Khyber.seddiqi@mcit.gov.af و همچنان ذریعه CD Driver از مدیریت تدارکات ساختمانی وخدمات مشورتی  ریاست تدارکات واقع محمد جان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی منزل 14  بدست آورده , اسناد اظهار علاقمندی یا (EOI) خویش را مطابق شرایط مندرج TOR  وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان الی ساعت  02:00 بجه بعد از ظهر روز (پنجشنبه) مورخ 5/2/1398 مصادف به (Apr-25/2019  به ریاست تدارکات منزل 14 واقع محمد جان خان   واقع تعمیر 18 منزله منزل14  این وزارت تسلیم نمایند. داوطلبانی که اسناد اظهار علاقمندی یا (EOI)خویش را از طریق ایمیل در معیاد اعتبار اعلان به ایمیل آدرس های hussain.adil@mcit.gov.af cc: Khyber.seddiqi@mcit.gov.afارسال نمایند , اسناد هارد کاپی آنرا در خلال 7 روز تقویمی بعد از تاریخ ضرب العجل تسلیمی به آدرس فوق الذکر تسلیم نمایند در غیر عدم واجد شرایط شناخته شده شامل مرحله بعدی نمی گردند.

قابل ذکر است که پول حق الشاعه اعلان از نزد محترم محمددیدار خزانه داراخذ البته آویز ها و کتنگ اعلان را رسما به این اداره تسلیم خواهند نمود.

با احترام

Documents

reoi_technical_training_certifications_program_mcit.pdf

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ - ۱۳:۴۰ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و خریداری کتب درسی انستیتوت تکنالوژی و مخابراتی

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  کتب درسی  انستیتوت تکنالوژی  و مخابراتی اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۶ Kabul
Background image

در رابطه به اطلاعیه عام پروژه دیزاین سوم اداره آسان خدمت در خیر خانه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه دیزاین سوم اداره آسان خدمت در خیر . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱ - ۱۲:۳۶ Kabul
Background image

Assessment of Current Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT) اعلان داوطلبی پروژه

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  Assessment of Current Status of Afghanistan Cyber Emergency Response Team(CERT) اشتراک . . .

بازگشت به داوطلبی ها