پروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک اجناس(هاردویر) و سافتویر نیکسا

Author image
Alireza Khaliqyar

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

لطف نموده مضمون ذیل را به اسرع وقت نشر و اعلان نمائید.

شماره داوطلبی: MCIT/97/NCB/G – 04  

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ازتمام داوطلبان واجد الشرایط دعوت مینمایند تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک اجناس(هاردویر) و سافتویر نیکسا، مربوط این وزارت اشتراک نموده واسناد داوطلبی مربوطه را از مدیریت عمومی تسهیل قرارداد ها مقیم منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت دریافت نماید. داوطلبان محترم آفرهای خویش را مطابق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشرالی ساعت 10 قبل ازظهر تاریخ 08 اکتوبر 2018 مطابق 16 میزان سال 1397 به مدیریت عمومی تسهیل قرار دادها در منزل 14 تعمیر 18 منزله ارائه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و الکترونیکی قابل قبول نمیباشد. تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ (6000) شش هزار دالر امریکای بوده و جلسه آفرگشای ساعت 10 قبل ازظهر تاریخ 07 نومبر 2018 مطابق 16 عقرب سال 1397 در ریاست تدارکات مقیم منزل 14 تعمیر وزارت برگزار میگردد.

Documents

modified_sbd_for_nixa

داوطلبی های بیشتر...

شنبه ۱۳۹۸/۱/۳ - ۱۰:۷ Kabul
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد 96 قلم قرطاسیه ضرورت سال مالی 1398

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی تهیه وخریداری 96 قلم قرطاسیه ضرورت سال مالی 1398  را به  شرکت محترم  . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۱۰:۵۲
Background image

اعلان پروژه توسعه و عصری سازی ریاست پست تجهیزات آی ایف ایس‎

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  توسعه و عصری سازی ریاست پست/تجهیزات آی ایف ایس اشتراک نموده وآفر های خویش . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ - ۱۴:۲۴ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی رنگ های پرنتر و تجهیزات آی تی برای سال مالی 1398

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  رنگ های پرنتر و تجهیزات آی تیبرای سال مالی 1398 اشتراک نموده وآفر های خویش . . .

بازگشت به داوطلبی ها