پروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک اجناس(هاردویر) و سافتویر نیکسا

Alireza Khaliqyar

تاریخ ختم

تاریخ نشر

موقعیت کابل

لطف نموده مضمون ذیل را به اسرع وقت نشر و اعلان نمائید.

شماره داوطلبی: MCIT/97/NCB/G – 04  

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ازتمام داوطلبان واجد الشرایط دعوت مینمایند تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک اجناس(هاردویر) و سافتویر نیکسا، مربوط این وزارت اشتراک نموده واسناد داوطلبی مربوطه را از مدیریت عمومی تسهیل قرارداد ها مقیم منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت دریافت نماید. داوطلبان محترم آفرهای خویش را مطابق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشرالی ساعت 10 قبل ازظهر تاریخ 08 اکتوبر 2018 مطابق 16 میزان سال 1397 به مدیریت عمومی تسهیل قرار دادها در منزل 14 تعمیر 18 منزله ارائه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و الکترونیکی قابل قبول نمیباشد. تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ (6000) شش هزار دالر امریکای بوده و جلسه آفرگشای ساعت 10 قبل ازظهر تاریخ 07 نومبر 2018 مطابق 16 عقرب سال 1397 در ریاست تدارکات مقیم منزل 14 تعمیر وزارت برگزار میگردد.

Documents

modified_sbd_for_nixa

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۱۵:۱۷ کابل

داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت امور داخله، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۸ - ۹:۳۱ kabul

اعلان داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، غزنی و خوست

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری مسیر کابل، لوگر، پکتیا، . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۷/۱۷ - ۹:۱۲

اطلاعیه اعطای قرار داد تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی برای مرکز تماس مربوط اداره آسان خدمت

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی برای مرکز . . .

بازگشت به داوطلبی ها