وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ۴۳ درصد بیشتر از هدف تعیین شده عاید جمع آوری نموده است:

Author image
enayat_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۵:۲۷
k

 

 ترتیب نقشه راه مسیر تکامل سکتور مخابرات، تعریف دیدگاه واضح برای سکتور، ترتیب طرح لایحه وظایف ومسوولیت های وزارت، ترتیب ۱۲ پالیسی ۱۲رهنمود  و۱۱ استندرد و ایجاد هماهنگی میان ادارات ذیربط و سکتور؛ از دست آوردهای عمده وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در سال مالی ۱۳۹۸ است.

فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی که در برنامه "پاسخدهی دولت به ملت"، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت صحبت می کرد، افزود: طرح وتدوین پالیسی های ملی، ستراتیژی های تطبیقی، استندردها ورهنمودها، زمینه سازی وهماهنگی تحول دیجیتلی، فراهم نمودن شرایط مناسب برای رشد وتوسعه صنعت تکنالوژی معلوماتی، معرفی چگونگی بکارگیری تکنالوژی های نوین ونظارت برتطبیق پالیسی های ملی واستندرد، از عمده ترین وظایف وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی است.

او گفت در سال مالی ۱۳۹۸ پروژه ریل تایم به فعالیت آغاز نمود وقسمت اول آن به بهره برداری سپرده شد. هدف ایجاد این سیستم، نظارت بر روند گردآوری ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی، نظارت بر عواید سکتور مخابرات وتضمین عواید می باشد.ایجاد مراکز ارایه خدمات زیر یک چتر، ایجاد مراکز واحد در زون های و ولایات، ساده سازی پروسه های خدمات عامه، تادیه معاشات از طریق مبایل، ایجاد سیستم آنلاین پاسپورت، ایجاد سیستم تمدید ویزه اتباع خارجی به شکل آنلاین که تحت کار است، ایجاد پورتال سیستم آسان وظیفه، ایجاد سیستم مدیریت اسناد وآغاز تطبیق این سیستم در ادارات دولتی، مدرن سازی سیستم ترافیک جواز سیر وجواز رانندگی و ایجاد سیستم آرشیف مدیریت عمومی ترافیک، فعالیت های وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را در بخش آسان خدمت تشکیل می دهند.

mm

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درسال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۶۰ میلیون دالر امریکایی صرفه جویی داشته، از پروژه های غیر موثر جلوگیری به عمل آورده و ۱۳ پروژه دیگر بازنگری واصلاح شده است.
در همین حال وزارت مخابرات توانسته است ۴۳ درصد بیش از هدف تعیین شده در سال ۱۳۹۸ عاید جمع آوری نماید.

تادیه معاشات از طریق مبایل در وزارت معارف آغاز گردیده و به گونه مجموعی در ۸ ولایت، بیش از ۶۳ هزار تن راجستر شده اند.
همچنان تادیه معاشات از طریق مبایل در وزارت کار وامور اجتماعی راه اندازی شده و به گونه مجموعی در ۱۳ ولایت بیش از ۶۵۰۰ تن راجستر شده اند.

تازه ترین خبر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۴:۰
Background image

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از روز جهانی زن بزرگداشت نمود!


ملالی یوسفزی رییس جندر این وزارت در محفل که به مناسبت هشت مارچ در این وزارت برگزار شده بود ضمن تبریکی هشت مارچ تاکید بالای برابری های مرد و زن گفت: هشت مارچ در اصل روز همبستگی زنان. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۵:۲۷
Background image

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ۴۳ درصد بیشتر از هدف تعیین شده عاید جمع آوری نموده است:

 

 ترتیب نقشه راه مسیر تکامل سکتور مخابرات، تعریف دیدگاه واضح برای سکتور، ترتیب طرح لایحه وظایف ومسوولیت های وزارت، ترتیب ۱۲ پالیسی ۱۲رهنمود  و۱۱ استندرد و ایجاد هماهنگی میان ادارات. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱ - ۱۱:۴۹
Background image

وعده همکاری سفارت چین با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی!


آقای وانگ یو (Wang Yu) سفیر کشور چین با محمد فهیم هاشمی سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  روی موضوعات دهلیز واخان، بندویت، فایبر نوری، تجارت الکترونیکی (e-Trade)،. . .

بازگشت به خبر