نتیجه رویداد جلسه قبل از داوطلبی پروژه پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه از بابت سال ۱۴۰۱

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

شماره داوطلبی: MCIT/1401/NCB/G-4

تعداد بخش‌ها (LOTS): ندارد

نوع قرارداد: باالمقطع

میعاد قرارداد: یک ماه

نتیجه جلسه پرزه جات و ترمیمات وسایط

با احترام

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۱۱:۰ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ ، پایه پرنتر، کمره امنیتی - تهیه و تدارک ، تجهیزات IT، تجهیزات کمره امنیتی ، سیستم ضد حریق و روتر

تهیه و تدارک کمپیوتر لپ تاپ ، پایه پرنتر، کمره امنیتی - تهیه و تدارک ، تجهیزات IT، تجهیزات کمره امنیتی ، سیستم ضد حریق و روتر

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۶:۲۱ کابل ، محوطه وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي سشرکت مخابراتی افغان تیلی کام منزل چهارم ریاست تهیه و تدارکات
Background image

تهیه و تدارک هفت پایه BTS ZTE از سیستم تجهیزات RRU - ZTE و Firewall AC Power Module

تهیه و تدارک هفت پایه BTS ZTE از سیستم تجهیزات RRU - ZTE و Firewall AC Power Module

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۹:۱۸ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (۶۱) قلم قرطاسیه باب برای دفاتر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (۶۱) قلم قرطاسیه باب...

بازگشت به داوطلبی ها