مسوولین مرجع اطلاع‌رسانی وزارت مخابرات (مرکز)

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

مسوول:                 عبدالعزیز ستانکزی

شماره‌ تماس:           ۲۰۲۱۰۵۷۳۳(۰)۹۳+

ایمیل‌ها:                 Aziz.stanikzai@mcit.gov.af

فیسبوک:               Abdul Aziz Stanikzai | Facebook

آدرس دفتر:            منزل چهارم تعمیر ۱۸ منزله مدیریت عمومی ارتباط عامه

ویب سایت:            www.mcit.gov.af

 

مسوول اطلاع رسانی آنلاین:

مسوول:                 نوید شریفی

شماره تماس:          ۷۴۷۰۶۶۰۵۵(۰)۹۳+

ایمیل آدرس:          naweed.sharifi@mcit.gov.af

فیسبوک:              Naweed Sharifi | Facebook

تویتر:                   Naweed (@Naweed02732562) / Twitter

ویب سایت:           www.mcit.gov.af

آدرس دفتر:           منزل دوم تعمیر ۱۸ منزله آمریت واحد رسانه ها

آدرس:                   جاده محمد جان خان، تعمیر ۱۸ منزله، کابل-افغانستان