مسوولین مرجع اطلاع‌رسانی وزارت مخابرات (مرکز)

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

مسوول:                عبدالعزیز ستانکزی

شماره‌ تماس:           ۲۰۲۱۰۵۷۳۳(۰)۹۳+

ایمیل‌ها:                 Aziz.stanikzai@mcit.gov.af

فیسبوک:               Abdul Aziz Stanikzai | Facebook

ویب سایت:        www.mcit.gov.af

 

مسوول اطلاع رسانی آنلاین:

مسوول:               نوید شریفی

شماره تماس:          ۷۴۷۰۶۶۰۵۵(۰)۹۳+

ایمیل آدرس:          naweed.sharifi@mcit.gov.af

فیسبوک:              Naweed Sharifi | Facebook

تویتر:                 Naweed (@Naweed02732562) / Twitter

ویب سایت:           www.mcit.gov.af

آدرس:                 جاده محمد جان خان، تعمیر ۱۸ منزله، کابل-افغانستان