زندگینامه نورالله حبیب یار رییس واحد حقوقی وزارت مخابرات

Noorullah Habib yar

نورالله حبیب یار فرزند عنایت الله در سال ۱۳۴۲ در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا متولد شده است. آقای حبیب یار در سال ۱۳۶۰ از لیسه عالی نادریه فارغ گردیده است. وی تحصیلات عالی خود را 1386 در شته حقوق و علوم سیاسی (بخش قضا و سارنوالی) پوهنتون کابل به پایان رسانده است. آقای حبیب یار از سال ۱۳۹۰ بدینسو مسؤلیت ریاست واحد حقوقی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به عهده دارد. وی قبلا در پست های مختلف دولتی به حیث رئیس و مدیر عمومی ایفای وظیفه نموده است. آقای حبیب یار در زبان پشتو تسلط کامل دارد و به زبان دری نیز صحبت می نماید.

 

 

 

contact  ۷۷۷۳۳۲۸۲۰(۰)۹۳+

email icon  noorullah762@gmail.com

facebook icon  https://www.facebook.com/profile.php?id=100067982997159

website  www.mcit.gov.af