داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت امور داخله، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

k.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

تاريخ اعلان:    P118/07/1397
شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCS/NCB/235/97

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه کندن کاری، پیپ اندازی و کیبل اندازی 26 سایت وزارت امور داخله، مربوط شرکت مخابراتی افغان تیلی کاماشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov.afبدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان اليساعت 10:00 قبل از ظهر روزيک شنبه تاريخ 13عقرب 1397 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائهنمايند.آفرهايناوقت رسيده و انترنيتيقابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 1,500,000.00(یک میلیون و پنجصد هزار)افغانيبوده و جلسه آفرگشائي بروز  يک شنبه مؤرخ 13عقرب 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

داوطلب بايد استتمينت بانکی دارای مبلغ حد اقل 10,000,000.00(دهميلیون هزار) افغانی داشته باشد.

حد اقل لازم حجم معاملات سالانه داوطلب در یکی از پنج سال اخیر 45,000,000.00 (چهل و پنج میلیون)افغانیمی باشد.

تجربه مشابه :میزان تجربه کاری مشابه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد 1 (یک) قرارداد خدمات غير مشورتی  با ماهیت و اندازه مشابه  مبلغ 23,000,000 (بیست و سه میلیون) افغانیدر خلال مدت 5 سال آخیر اجراء و اکمال گردیده باشد

نوت:جلسه قبل از داوطلبی جهت معلومات داوطلبان بتاريخ 07عقرب 1397(دو شنبه) ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلی کام داير ميگردد وشرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد،

شخص ارتباطي: سيد کبير سادات کارديناتور بخش اجناس تسهيلات تدارکاتی  شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 744419027

Documents

shrtnamh_prwzhh_26_sayt_wzart_dakhlh.pdf

داوطلبی های بیشتر...

شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۴ - ۱۳:۱۳ کابل
Background image

پروسه داوطلبی، پروژه حفظ و مراقبت فایبر نوری رینگ حلقوی شامل سه بخش

اداره تدارکات ملی NPAبه نماینده گی ازوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی (شرکت افغان تیلی کام)، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی، پروژه حفظ و مراقبت فایبر . . .

شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۴ - ۱۳:۴
Background image

تهيه و تدارک پروژه خدمات، گسترش و توزيع محصولات (سيمکارت ها و اسکرچ کارت ها)

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي تهيه و تدارک پروژه خدمات، گسترش و توزيع محصولات (سيمکارت ها . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۱۳:۱۸ کابل
Background image

توضیحات شماره (1) تهیه و تدارک پروژه چهار سیت لایسنس فایروال و حمایت سیسکو، مربوطه شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

از اینکه یک قسمت جدول فعالیت ها و مشخصات در شرطنامه پروژه متذکره که به شکل Portrait در شرطنامه PDF شده به نشر سپرده شده بود و قابلیت دید نبوده؛ اکنون جدول فعالیت ها و مشخصات مکمل پروژه . . .

بازگشت به داوطلبی ها